2014-04-07 10:00Pressmeddelande

Nya produkter från skogen - Seminarium 9 april med Forest Refine och Bio4Energy

null

Det är dags att sy ihop säcken för projektet Forest Refine. Under två dagar i april hålls slutseminarium i såväl Vasa som i Umeå där vi kommer att lyfta de forskningsresultat som kommit fram under projektets gång. Vid seminariet i Umeå samarbetar vi med forskningsmiljön Bio4Energy, vilken täcker nästa steg i värdekedjan: framställning av biodrivmedel, material och gröna kemikalier från skogsråvara.

Forest Refine har pågått sedan 2012 och är ett projekt för gränsöverskridande samarbete inom Botnia Atlantica programmet. Det övergripande syftet med projektet är att analysera och effektivisera försörjningskedjor till skogliga bioraffinaderier.

- Sverige och Finland är världsledande på forskning och utveckling av olika typer av bioraffinaderiprocesser. Men en förutsättning för att uppnå kommersiell framgång är att det matchas av en effektiv råvaruförsörjning. Det är då viktigt att ta tillvara hela trädets potential, även bark och barr, och att se möjligheten till förädling till ett spektrum av högvärdiga gröna produkter säger Magnus Matisons, projetledare Forest Refine.

Seminarium visar bredden

Den 9 april är det dags för slutseminarium för Forest Refine. Det hålls på SLU i Umeå och resultaten från två års forskning ska presenteras. Seminariet genomförs tillsammans med forskningsmiljön Bio4Energy.

- Det är viktigt att täcka hela värdekedjan. Forest Refine täcker den skogliga försörjningskedjan och Bio4Energy täcker in förädlingskedjan, säger Stellan Marklund, föreståndare för Bio4Energy och professor vid Umeå universitet.

- I framtidens bioraffinaderier måste kunskap från olika discipliner förenas. Vi är därför mycket glada över att denna samverkan med Bio4Energy fortsätter, säger Magnus Matisons.

Tid: 9 april kl 9.30-17
Plats: P-O Bäckströms sal, SLU Umeå. Media är välkomna att delta under seminariet
Program kan laddas ner HÄR och HÄR finns länk för anmälan. Seminariet hålls på engelska.


För kontakt och mer information:

Forest Refine leds av BioFuel Region, i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och SP Processum. Från Finland medverkar finska skogsforskningsinstitutet METLA tillsammans med mellersta Österbottens yrkeshögskola CENTRIA, mellersta Österbottens Landsbygdsinstitut och Karleby universitetscenter Chydenius.

Magnus Matisons, projektledare Forest Refine, BioFuel Region.
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94
www.forestrefine.se


Bio4Energy är Sveriges regerings strategiska satsning på forskning och utveckling av bioenergi- och bioraffinaderiproduktion. I forskningsmijön ingår 235 forskare från en mängd olika länder, ett industrinätverk och en forskarskola. Forskarna är placerade vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, samt forskningsinstituen Innventia, Energitekniskt centrum i Piteå, SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut och SP Processum.

Anna Strom, Bio4Energy, kommunikation
info@bio4energy.se  
073-905 22 39
www.bio4energy.seOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg