2016-06-17 08:20Pressmeddelande

Norra Sverige laddar för elbilarnas ankomst

null

BioFuel Region har tillsammans med medlemmar och företag blivit beviljade EU medel för att bygga laddinfrastruktur i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region koordinerar projektet Stolpe in för Stad och Land. Projektet kommer att bygga olika sorts laddstolpar för elfordon från Kiruna till Vännäs, en satsning på 24,4 miljoner, varav hälften beviljats från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

- Det här är ett genombrott för elbilsutvecklingen i norra Sverige. Nu blir det tätare avstånd mellan laddstolparna och vi ser fram emot att fler privatpersoner och företag som reser lokalt nu kan välja elbil, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region.

Det kommer att byggas totalt 5 snabbladdare, 16 semisnabba laddare, 2 normalladdare/ långsamladdare och 2 bussladdare i Norrbotten och Västerbotten. Syftet med projektet är att underlätta att resa med elbil i hela norra Sverige. Vi kommer också att bygga upp erfarenheter kring hur det är att köra elbil där det finns särskilda utmaningar.

En förbättrad laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed minska sina koldioxidutsläpp. Flera av stationerna kommer att förses med solceller.


Fakta om projektet ”Stolpe in för Stad och Land”

  • Projektet pågår under åren 2016-2019
  • Budget: 24,4 miljoner SEK, varav 12,2 miljoner SEK från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
  • Partners: BioFuel Region AB, Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå kommun, Umeå Energi och Vännäs kommun


Fakta om BioFuel Region
BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation med uppdrag att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. BioFuel Region startar, koordinerar och samarbetar i projekt tillsammans med medlemmar och regionala aktörer och finansieras av medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. 


Kontakt
Anna Säfvestad Albinsson
anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Region är ett medlemsägt nätverk med uppdrag att verka för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige. Tillsammans med våra medlemmar och regionala aktörer startar, koordinerar och samarbetar vi i projekt som finansieras av medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel. 

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg