2013-11-04 17:07Pressmeddelande

Framtidens maskiner röjer ny mark i skogen

null

I mer än tio år har SLU arbetat med att ta fram ny kunskap kring skötsel av unga skogar för biomassaproduktion och kvalitetsvirke. Parallellt med detta har ny innovativ skördeteknik utvecklats för att göra det möjligt att på ett effektivt sätt skörda klena stammar. Arbetet har varit framgångsrikt tack vare ett nära samarbete mellan universitet och skogstekniska företag i regionen. 

Vi vill nu delge resultat från detta arbete genom att bjuda in till en internationell fältdemonstration och seminarium där alla presentationer är på engelska; ”Young dense thinnings – Innovative harvesting technologies, new thinning regimes and young trees as feed stock för biorefineries”. 


Efter samling på SLU i Umeå åker vi ut till visningsområdet vid Nydalasjön i Umeå. Där kommer vi att få se exempel på ung skog som har gallrats selektivt respektive med korridorer. Vi visar Bracke Forest prototypaggregat MAMA, som både ackumulerar flera träd samtidigt som det komprimerar träden genom knäckkvistning. Sedan blir det visning av Vimeks skotare som har bromslänk och tiltbar grip.

Efter en utomhuslunch fortsätter dagen på SLU med ett seminarium där vi fördjupar oss i tekniken och skötselmetoderna. Vi kommer också att få stifta bekantskap med heta nyheter på teknikområdet från både Sverige och Finland. Dessutom tittar vi på möjligheterna att använda fibrer och kemiska ämnen från unga skogar som råvara till framtidens bioraffinaderier.


Dagen arrangeras av Skogstekniska klustret, SLU och BioFuel Region som en del av projekten; INFRES, Forest Refine och Skog, Klimat och miljö.
 Se bifogat program!

Besök oss den 6 november för att få se resultaten av samarbetet mellan forskning och skogstekniska företag.

Kontaktperson:

Lena Jonsson, Skogstekniska klustret

lena.jonsson@skogstekniskaklustret.se

+46(0)70-3061540Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg