2013-03-04 11:20Pressmeddelande

Forest Innovation, ny medlem i BioFuel Region

Forest Innovation började som ett projekt för 4 år sedan. I höstas bildades innovationsföretaget som arbetar med hela värdekedjan då det gäller skogsråvara och förnybara bränslen. Nu har de gått med som medlem i BioFuel Region.

Forest Innovations affärsidé är att utveckla nya affärsprojekt, och förädla redan befintliga sådana, inom skogsnäringen. Arbetet sker längs hela kedjan – från skogsråvara till färdiga biobränslen som kan säljas till värmeverken i norra Sverige. Ett konkret projekt är Cimtoc, en ny maskin för effektiv skörd och transport av ungskog med hjälp av två kranar duocrane.

- Forest Innovation gör det vi säger att man ska göra. De ligger precis i vårt kärnområde när det gäller skogsråvara från unga skogar. Prototypen Duocrane, som ingår i deras projekt Cimtoc, är ett exempel på det, säger Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region för projektet Forest Refine.

BioFuel Region – viktigt nätverk

- BioFuel Region har ett viktigt nätverk, inom såväl näringslivet som kommuner och universitet, som vi vill vara en del av. Vi har redan fått viktiga kontakter med till exempel SLU och vi vet att fler viktiga kontakter kommer knytas, säger Lennart Olofsson, VD Forest Innovation.

- BioFuel Regions verksamhet går allt mer mot tillämpad forskning och att få Forest Innovation som medlem är viktigt för vår verksamhet. Vi knyter ihop forskningen med näringslivet på ett bra sätt. Vi arbetar ju också med ökad regional tillväxt och vill stötta företag som Forest Innovation, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region.

Mer information Arne Smedberg, VD BioFuel RegionLennart Olofsson, VD Forest Innovation, 070-5371642,Magnus Matisons, projektledare Forest Refine, BioFuel Region, 070-352 44 94


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg