2013-10-28 13:07Pressmeddelande

Fordonsgasen ökar i norra Sverige!

null

Fordonsgasen har mer än fördubblats i norra Sverige de senaste tre åren. Det visar den kartläggning som Biogas Norr nu tagit fram. Framtidstron på biogas som drivmedel är stort i regionen, dock eldas fortfarande mycket av den upp och det skulle kunna ändras. 

Under de senaste fyra åren har BioFuel Region, genom Biogas Norr, samlat in statistik när det gäller den biogas som produceras och används i våra fyra nordligaste län. Vi gör det för att kunna följa utvecklingen av marknaden och se vilka trender vi har i vår region. Nu är statistiken för år 2012 klar och det är glädjande siffror vi kan läsa: 

  • Leveranserna av fordonsgas har mer än fördubblats de senaste fyra åren i vår region antalet gasdrivna fordon har också blivit dubbelt så många 2012 jämfört med 2009.
  • Ökningen ser vi såväl bland personbilar som i den tunga fordonsparken. 
Den riktigt stora ökningen står Skellefteå kommun för, men även i Boden, Östersund och Sundsvall kommuner ökar produktion och försäljning av fordonsgas. 


Potentialen är stor 

Trots att det sålts mer fordonsgas i regionen än tidigare, står den endast för 8 procent av den totala mängd biogas som produceras här. Biogasen behöver renas från koldioxid för att den ska kunna bli ett bränsle för våra bilar och fordon. Den processen kallas uppgradering och uppgraderad biogas är fordonsgas. Och här finns mycket kvar att göra i vår region. Marknaden ökar snabbt och framtidstron på biogas är stor. I Sundsvall planeras det för ny fordonsgasproduktion från en samrötningsanläggning för bland annat matavfall. Det finns även tre stora lantbrukssatsningar på biogas; i Vännäs, Piteå och Strömsund. Här planeras det för att göra fordonsgas av gödsel och energigröda. 

Planerna på ökad produktion av fordonsgas behöver samköras med utbyggnad av tankställen för gasdrivna fordon.
- Vi ser att inom fem år bör biogasproduktionen i norra Sverige kunna fördubblas för att på sikt öka ytterligare. Men den utvecklingen är beroende av långsiktiga politiska beslut för förnybara bränslen och även av priset på diesel, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas Norr.

Fortfarande facklas 18 procent bort av den biogas som produceras i norra Sverige, en del av den gasen skulle kunna bli fordonsgas och en del el och värme. 


Utöka produktionen – bidra till positiv tillväxt! 

Fordonsgasen är det alternativa drivmedel som ökar mest runt om i världen och såväl infrastruktur som fordon utvecklas i snabb takt. Biogasen kan vara en viktig del av vår framtida energiförsörjning, men då behöver infrastrukturen byggas ut. Biogasen knyter samman positiva klimatinsatser, en levande landsbygd, förbättrad luftkvalitet och regional utveckling. Biogas som fordonsgas är en del av lösningen för att skapa en fossiloberoende fordonsflotta. Genom att producera biogas lokalt och regionalt förbättras tillgången på drivmedel och fler arbetstillfällen skapas i vår region. 

Hela rapporten finns bifogad i det här pressmeddelandet, se nedan.


För mer information och kontakt 

Anna Säfvestad Albinsson
anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05


P.S.
Under Energi- och miljöveckan i Piteå 13-14 november kommer de här frågorna att lyftas. Välkommen att bidra med synpunkter eller bara kom och lyssna! 

Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg