2014-11-21 10:33Pressmeddelande

​Europeiska biogasexperter till Skellefteå och Vasa

12 personer från olika länder i EU kommer delta i en studieresa till Skellefteå och Vasa 24 och 25 november. Intresset för studieresan har varit stort och vi hoppas att den här resan kommer att ge näring till nystarter hos oss såväl som ute i Europa. I Skellefteå besöker vi Tuvans unika biogasanläggning och i Vasa ska vi bland annat få besöka världens största anläggning som förgasar skogsavfall.

Resan genomförs inom ramen för projektet BioGaC. Under de här dagarna kommer nya och intressanta kontakter att knytas med personer i regioner som har liknande förutsättningar för biogasarbete som vi har. Det vill säga regioner som saknar befintligt gasnät och är glesbefolkade.

- Sedan tidigare har vi ett gott samarbete med företagen på den finska sidan, nu stärker vi det och utökar nätverket med viktiga nyckelpersoner i andra europeiska länder. Vi kommer att byta erfarenheter och tankar med varandra och det är viktigt för att stärka biogasen på marknaden, säger Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region.

Experter hoppas på input

Genom projektet BioGaC har vi fått förmånen att bjuda in 12 biogasexperter från olika länder i Europa på en studieresa. Resan kommer att gå till Skellefteå och Tuvans biogasanläggning och till Vasa där vi kommer att bli guidade på Stormossen Oy och Vaskiluodon Voimas anläggningar och även få information från Jeppo Biogas. Deltagarna ser fram emot studieresan:

- Det ska bli mycket intressant att se det arbete ni gör med egna ögon och möta kollegor i Sverige och Finland, säger Leon Stille från Nederländerna som där arbetar som affärsutvecklare när det gäller energigaser.

- Jag hoppas få ny input för att kunna ta upp projekt som vi lagt på is, säger Mārtiņš Niklass, projektledare på avfallsbolaget ZAOO i Lettland.


Vi bjuder in media för att träffa deltagarna

  • Skellefteå 24/11 kl 14 på Hotell Aurum. Följ gärna med till Tuvans biogasanläggning också!
  • Vasa 25/11 kl 13 på Hotell Rantasipi Tropiclandia. Följ gärna med till Vaskiluodon Voima efteråt!

Se programmet för dagarna i bifogad fil här nedan!


Fakta om biogas i regionen

Marknaden i norra Sverige domineras av skogs- och gruvnäring, vilket betyder att vi är beroende av fungerande transporter. Även i västra Finland är man beroende av fungerande transporter inom skogs-, jordbruks- och exportindustrin. För att undvika negativa effekter av ett höjt dieselpris, och för att förebygga klimatförändringar, satsar allt fler aktörer på att ersätta bensin och diesel i fordon med biogas.

I norra Sverige och i västra Finland har vi utmaningar när det gäller arbetet med att öka biogasproduktionen som inte södra Sverige har. Här finns inget befintligt gasnät där gas enkelt kan transporteras mellan olika orter och mellan anläggning och tankställe. Vi är helt beroende av egen biogasproduktion, till skillnad från ställen med gasnät som alltid kan ha reserver med naturgas.

Biogas produceras av matavfall och avloppsslam och det är bra! Men biogasaktörerna i vår region har utmaningar när det gäller lönsamhet, tillgänglighet och de långa avstånden.

Fokus i projektet BioGaC är fordonsmarknaden. Vi ska inom projektet förbättra förutsättningarna för biogas till fordon längs Norrlandskusten. BioGaC finansieras av EU-programmet TEN-T, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västernorrland.


Kontakt och mer information

Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region
Anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05 

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län..

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg