2014-03-20 10:30Pressmeddelande

Biogasleveranserna säkras med nytt projekt

Norra Sverige är världsledande då det gäller förnybar energi, men inte när det gäller fordonsgas. Det vill vi ändra på och har därför skickat in en projektansökan till EU och Ten-T där vi vill se till att andelen fordonsgas ökar och tankställen för det kommer till. 

EU har en tydlig inriktning på en utbyggnad av fordonsgas och LNG* längs TEN-T:s nätverk (TEN-T=Trans-European Network Transport). I norra Sverige är utbyggnaden av infrastrukturen kring fordonsgas knapphändig – norr om Gävle finns endast fyra tankställen för fordonsgas och det finns inte heller något gasnät liknande i Europa. Det här gör att leveranssäkerheten av gas osäker och marknaden har därför svårt att komma igång. I vår region finns det dock goda förutsättningar för att lokalt kunna producera fordonsgas. Därför har nu en projektansökan skickats in till EU och TEN-T som går ut på att testa ett beslutstöd för hur man kan säkerställa en snabb marknadsintroduktion av biogas som fordonsgas och flytande naturgas. 

- Att BioFuel Regions medlemmar samverkar längs hela kusten på det här sättet gör att vi kan dra nytta av den kompetens som vi faktiskt har i regionen i dag. Att introducera ett nytt bränsle kräver både affärssamverkan och kompetensutbyte. Det kommer vi arbeta med i det här projektet säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region. 

Projektet heter BioGaC (Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in EU) och kommer att titta på hur marknaderna biogas och fordonsgas kan byggas i norra Sverige på ett så smart och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Norra Sverige behöver fler alternativa drivmedel för att klara oss i konkurrensen med resten av Europa. Det här är viktigt när vi nu går in i en tid med högre medvetenhet kring transporter, stigande bränslepriser och klimatpåverkan. BioGaC är tänkt mynna ut i att de två befintliga tankstationerna för fordonsgas i regionen får en bättre kapacitet och att två nya tankställen kommer till. 

 - Skellefteå kommun har en vision att vi ska bli 80 000 invånare 2030. Då behöver vi fortsätta utvecklingen med att skapa en god miljö. Det är ett bra tillfälle att bygga den backup som vi behöver om biogasverket får leveransproblem. Vi behöver fler tankställen för att utveckla användningen av biogas för taxi, bussar och arbetsfordon med en anläggning som gärna drivs av entreprenörer, säger Gösta Westin, avdelningschef tekniska kontoret Skellefteå kommun. 

Projektets totala budget är på ca 40 miljoner kronor, varav hälften söks från EU-kommissionen och TEN-T. Skellefteå kommun är projektägare och övriga partners är BioFuel Region, Härnösand Miljö och Energi AB, Sundsvalls kommun, Piteå kommun, Örnsköldsviks kommun, AGA AB och AC Fordonsgas AB. Ansökan skickades in den 11 mars, beslut från EU väntas i början av juli. 

* LNG= Liquid natural gas, begreppet används även då man pratar om biogas.

För kontakt och mer information: 

Gustaf Ulander
Utredare, European Office, Skellefteå kommun

0910-73 46 40 / +46 910 73 46 40
 070-238 46 40 / +46 70 238 46 40

gustaf.ulander@skelleftea.se 

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare BioFuel Region
070-615 05 05
anna.albinsson@biofuelregion.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg