2013-04-17 09:29Pressmeddelande

Biogas Botnia stärker biogasens möjligheter i norra Sverige

Biogas Botnia heter projektet som ska se till att erfarenheter utbyts mellan norra Sverige och norra Finland när det gäller biogasfrågor. I området finns idag väldigt mycket rå biogas, som om den förädlades skulle motsvara flera miljoner liter diesel årligen. Det kommer Biogas Botnia att arbeta för.

- Vi skulle kunna producera fordonsgas motsvarande 5 miljoner liter diesel per år, säger Eva Larson, energisamordnare Domsjö Fabriker.

Biogas som förnybar energiform och växer i hela världen, och i Sverige växer den även som förnybart drivmedel.  Sverige har högt uppsatta mål när det gäller bränslen till fordon. Om endast 17 år ska den svenska fordonsflottan vara fossilfri. Det betyder att vi måste arbeta snabbt och hårt på att hitta alternativ till bensin och diesel. Biogas är här ett bra alternativ, men den biogas som redan finns i vår region används inte optimalt idag. Projektet Biogas Botnia kommer arbeta för ökad produktion och tillgänglighet av fordonsgas i vår region. 

En av utmaningarna när det gäller biogasen i norra Sverige är att det saknas infrastruktur för förädling till fordonsgas och för tankställen. Finns inga mackar är det svårt att hitta motiv för att köpa gasbil. Och finns det inte några gasbilar är det svårt att motivera produktion av fordonsgas.

Samverkan över gränserna

Genom att skapa mötesplatser för producenter och användare av biogas minskar vi dessa hinder. Än bättre blir det när vi kan samverka med de finska producenterna av biogas, Ab Stormossen Oy i Korsholm, strax utanför Vasa. Där produceras biogas motsvarande 1,6 miljoner liter diesel per år. Idag går den gasen går till kraftvärme, men skulle göra större klimatnytta som fordonsgas.

- I Finland har vi liten erfarenhet av att använda biogas som fordonsbränsle. Erfarenheterna och kontakterna vi får via Biogas Botnia kommer att snabba på utveckling av fordonsbränsle här i Österbotten, säger Leif Åkers, vd Ab Stormossen Oy i Korsholm.

Green Highway arbetar redan idag med en grön transportkorridor från Atlanten till Östersjökusten.

- Biogas Botnia förlänger vårt arbete över Bottenhavet och vi kommer att få många bra kontakter på den finska sidan. Vi har olika kompetenser som kompletterar varandra bra. Ett helhetsgrepp i en större region stärker förutsättningarna för fordonsgasens utveckling, säger Johan Klockar Öhrnell, Sundsvalls kommun och projektledare Green Highway.

Ger ökad tillväxt

Genom att drivmedel produceras lokalt, och regionalt, stannar också pengarna i regionen och det ger fler arbeten i såväl den reella driften och stödjande verksamhet runt de olika anläggningarna.

Skogen är en av grundbultarna i norra Sveriges ekonomi. Domsjö Fabriker, som är Sveriges största producent av biogas, siktar på att förädla sin skogsbaserade biogas till fordonsgas. 

- Domsjö skulle kunna producera fordonsgas motsvarande 5 miljoner liter diesel per år med extremt bra klimatnytta, säger Eva Larson, energisamordnare Domsjö Fabriker. Till det behövs en stor regional marknad och det här projektet kommer lägligt för att bredda marknaden i regionen. Via projektet kommer vi att få ett utökat kontaktnät, kunna hitta nya samarbetspartners och vara med och arbeta för en utökad användning av fordonsgas.

- Vi kommer att utöka nätverket mellan olika biogasaktörer, vilket kommer att leda till att vi får högre kompetens inom biogasområdet och en bättre lönsamhet i branschen. Helt enkelt – fler kan göra mer! säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för Biogas Norr.


Kontakt för mer information
Anna Säfvestad Albinsson 
projektledare Biogas Norr/BioFuel Region
tel: +46 (0)70 615 05 05


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg