2015-04-08 14:57Pressmeddelande

BioFuel Region välkomnar BDX som ny medlem

null

BDX-koncernen, som erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn, förstärker nu BioFuel Region och arbetet med att utveckla morgondagens transporter. Efter en tids engagemang i BioFuel Regions nätverk, med att få fram regionalt producerade drivmedel för tung trafik, blir nu BDX en av våra medlemmar. 


- För oss på BioFuel Region innebär det att vi knyter till oss en stark marknadsaktör som vill arbeta aktivt med att ställa om till mer förnybara tjänster tillsammans med vårt nätverk. BDX kommer att bidra med sin kunskap om hur transportnäringen fungerar, vilket är mycket viktigt för oss, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region. 


- Vi på BDX ser medlemskapet i BioFuel Regions nätverk som en naturlig utveckling av vår verksamhet. Som ledande marknadsaktör är det positivt att få vara med och bidra med logistik och teknik. Vi är dessutom kravställare för framtida spelregler för alternativa drivmedel, allt för en gemensamt framtida hållbarare miljö. BDX ser positivt på alternativa drivmedel och är beredd att ta ett stort och eget ansvar för både utveckling och omställning till alternativa drivmedel, helt i linje med målet fossilfri fordonsflotta till år 2030, säger Ulrika Molander, VD BDX Företagen AB. 


Om BDX

BDX erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. De arbetar över hela landet med Norrland som hemmamarknad. Antalet medarbetare i BDX-koncernen uppgår till cirka 400 personer och har 300 aktiva medleverantörsföretag, vilket innebär att företaget sysselsätter över 2000 personer. I BDX-koncernen ingår moderbolaget BDX Företagen AB och dotterbolagen BDX Industri AB, BDX Miljö AB, Däckproffset AB, GMI AB, BLETAB, K-A Grävmaskiner AB, Trätrans AB, Flibio AB, Liafrakt AB och Bygg & Mark AB. 

Mer information om BDX finns på deras hemsida.


Om BioFuel Region 

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som verkar i de fyra nordligaste länen. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi förnybar energi inom transportsektorn och produkter baserade på skogsråvara. Vi koordinerar projekt där vi samverkar med offentlig verksamhet, företag och forskning. Mer information på vår hemsida.

För BDX kontakt och mer information: 

Håkan Nilsson
Affärsutvecklingschef
0920-26 26 92
070-540 00 68
hakan.nilsson@bdx.se
www.bdx.se

Kontaktperson BioFuel Region: 

Arne Smedberg
VD 
070-817 42 30
arne.smedberg@biofuelregion.se
www.biofuelregion.se

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

BioFuel Regions fokus ligger på en omställning till förnybar energi med tonvikt på transporter och hållbara produkter baserad på skogsråvara.

BioFuel Region är ett samarbete mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelser, landsting och universitet i våra fyra nordligaste län..

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Klicka här och anmäl ditt intresse!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg