2013-10-24 14:10Pressmeddelande

BioFuel Region storsatsar under v 46 i Piteå!

null

Under vecka 46 hålls Piteå energi- och miljövecka. Det är norra Sveriges viktigaste mötesplats när det gäller miljö- och energifrågor. BioFuel Region är en av medarrangörerna under veckan och har två stora pass - dels upptakten om skogen som en nyckel till framgångsrikt klimatarbete och dels ett pass om biogas. Vi har även varit med och tagit fram programmet för passet om bioraff. 

Upptakt till energi- och miljöveckan

12/11 Skogen – nyckeln till ett framgångsrikt klimat- och energiarbete!

Vi startar redan den 12 november då Magnus Matisons, projektledare för Forest Refine, ochSveaskog tillsammans med Skog Klimat Miljö bjuder in till ett seminarium. Vi vill lyfta den viktiga och högst aktuella fråga: Kan skogen, och i så fall hur, bidra till klimat- och energiarbetet?

Våra föreläsare - som representerar forskning, skogsindustri, skogsägare och miljörörelsen - kommer ge svar på frågan utifrån många olika perspektiv. Dagen inleds med en genomgång av de regelverk som finns i EU och hur de kan påverka framtida användning av skoglig biomassa. Avslutningsvis berör vi bioraffinaderier och nya produkter från skogen och lämnar därmed över till Bioraff- passet under v.46 Energi & Miljövecka i Piteå. 
Arrangör: BioFuel Region genom Forest Refine samt Svea Skog och Skog, klimat och miljö

Läs programmet här! 


BioFuel Region har även deltagit arbetet med programmet till temaormådet Bioraff. Programmet för det passet finns här.

13-14/11 Temaområde biogas 

Biogas som energiform ökar runt om i världen. Oavsett hur den befintliga energiproduktionen och landets ekonomi ser ut, så ses biogasen som ett sätt att effektivisera och ta tillvara energi. Utvecklingen i Sverige går dock långsamt på grund av att det fortfarande saknas centrala riktlinjer och beslut. Regionalt i Norr- och Västerbotten finns dock gynnsamma förutsättningar att skapa jobb, tillväxt och en god regional ekonomi (BRP) inom området redan nu.

Under dagarna i Piteå kommer vi att visa på vilka strategiska överväganden som kan göras för att bygga ut biogasen i norra Sverige på det mest effektiva sättet. Det vill säga hur vi får mest nytta för pengarna och samtidigt bidrar till en fossilfri fordonsflotta. Vi kommer också att belysa hur man på bästa möjliga sätt klarar av upphandling av gasfordon. 
Arrangör: BioFuel Region genom projekten Biogas Norr och Färdplan biogas AC/BD

Läs programmet här! 

Mer information om pris och anmälan hittar du här!

Information om hela konferensen hittar du här!

KontaktOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg