2018-08-30 15:39Nyheter

Welcome to algae seminar in Vaasa

null

Welcome to TransAlgae seminar 12.9.2018

The TransAlgae project invites you to a seminar the 12th of September 2018 in Vaasa. The seminar will answer the questions on different ways to cultivate algae, what you can do with the algae biomass and algae products in the marketing system.

Place: Vaasan Ammattikorkeakoulu (University of Applied Sciences), Wolffintie 30, 65200 Vaasa, auditorium B1022

Free of charge. 
Contact Ida Norberg for more information.

Program

Time    Presenter and title of presentation

9:00    Welcome words

9:05    Ida Norberg, BioFuel Region: TransAlgae – the project

9:20    Michael Roleda, The Marine Science Institute, University of the Philippines: Seaweed 101: Basic and          applied phycology (Seaweed for food applications)

9:35    Sandra Lage, Swedish University of Agricultural Sciences: Different methods for algal cultivation

9:50    coffee break

10:05  Hugo Wikström, Nattviken Invest Ab: Development of cultivation system as a SME

10:20  Carolin Nuortila, University of Vaasa: Treating wastewater with the help of microalgae

10:35  Francesco Gentili, Swedish University of Agricultural Sciences: Potential algal biomass utilization

10:50  break

11:05  Andreas Willfors, Novia University of Applied Sciences: Why biogas from algae?

11:20  Ulf Söderlind, Mid Sweden University: Conversion of biomass to biodiesel

11:35  Petra Berg, University of Vaasa: Micro and macro algae based products and services in the Nordic marketing system

11:50  Finishing words


Partners in the TransAlgae project: Swedish University of Agricultural Sciences, BioFuel Region Bfr AB, Nattviken Invest AB, Mid Sweden University, Novia University of Applied Sciences, University of Vaasa, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

The TransAlgae project is financed by Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten, Kempestiftelsen, Bodö kommun, Nordland fylkeskommune, Arctic Seaweed and partners.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg