2020-10-14 14:33Nyheter

Webbinarum 19 november: Har du el i tanken?

null

Förnybart i tanken bjuder in till en serie seminarier där vi lär oss mer om förnybara drivmedel och funderar tillsammans kring möjligheter och utmaningar med respektive bränsle. Nu har vi kommit fram till fjärde delen i vår seminarieserie som kommer att handla om elektrifiering i transportsektorn.

Vi kommer beröra följande frågor:

- Vad innebär det för möjligheter, utmaningar och hur ser utbudet ut av eldrivna last- och transportbilar?

- Kan el vara ett alternativ för er som utför eller köper in olika typer av transportuppdrag?

- Hur går laddningen till?

Medverkar i seminariet gör representanter från Scania, Volvo, JemtBil, ABB och Trafikverket.

När:19 november 2020, kl. 10.00-11.30

Plats: Digitalt

Anmälan: Senast den 17/11 via följande länk

Seminariet är kostnadsfritt och möteslänken kommer att skickas ut via e-post någon dag innan seminariet. Har du frågor så kontakta Erika Bjurling, erika.bjurling@regionjh.se

Vi har i tidigare seminarier fått lära oss mer om RME, biogas och etanol och inspelningar samt presentationer av dessa seminarier finns att ta del av på (biofuelregion.se/kunskap/förnybara drivmedel).

Aktiviteten arrangeras inom ramen för projektet Förnybart i tankensom finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen,Länsstyrelsen Västernorrland och BioFuel Region.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg