2021-04-13 13:45Nyheter

Webbinarium med Rolls-Royce och Avinor 21 April kl. 13-15

null

Intresset för fossilfria alternativ är stort inom alla transportsektorer, flyget är inget undantag. Och elflyget är närmare än vad många säkert tror. I FAIR:s fjärde webbinarium om elflyg kommer Rolls-Royce och Avinor att presentera sina erfarenheter och tankar kring hur flyget ska bli mer hållbart.

REGISTRERA DIG FÖR WEBBINARIET 21 APRIL HÄR!

Tidigare webbinarier har innefattat presentationer från t.ex. Trafikanalys, Heart Aerospace och MagniX.

HÄR FINNS TIDIGARE WEBBINARIER ATT SE.

______

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb introduktion av ett hållbart flyg i Kvarkenregionen.

Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. 

Projektet pågår från maj 2020 till juni 2022 och innefattar inga fysiska investeringar.

Budgeten är 1 087 500 euro, varav 60% består av EU-finansiering via programmet Interreg Botnia-Atlantica. Övrig finansiering kommer från nationell och regional samfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat samfinansiering.

FINANSIÄRER
Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Österbottens Förbund | Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | BioFuel Region BFR AB | Vasa stad | FAB Kronoby Flyghangar | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Flygplats AB | MidtSkandia | Österbottens handelskammare | RISE Sveriges Forskningsinstitut | Skellefteå Airport AB | Skellefteå Kraft AB | Södra Österbottens handelskammare | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia, Umeå Airport | Umeå kommun | Umeå universitet | Vasa universitet | Vasa Elektriska Ab | Vasaregionens utveckling Ab, VASEK | Västerbottens handelskammare | Örnsköldsvik Airport AB

STÖDJANDE PARTNER
Air Traffic Network | BSR ACCESS | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Designhögskolan vid Umeå universitet | Svenska 2030-sekretariatet | Transportföretagen

FÖR ATT LÄSA MER OM PROJEKTET, BESÖK HTTP://WWW.FLYFAIRKVARKEN.COM/


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg