2016-06-23 09:33Nyheter

Var i Västernorrland borde man kunna ladda en elbil?

null

BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och var man borde kunna ladda fler elbilar i Västernorrland.

Projektet kommer att besöka alla kommuner och anordna informationsmöten för att visa på möjligheterna med att bygga för elbilarnas ankomst. Det finns redan idag ett stort intresse hos såväl företag och kommuner att lära sig mer och också att bidra genom att bygga ut laddinfrastruktur. Förstudien finansieras av ERUF, Länsstyrelsen i Västernorrland, BioFuel Region och bostadsbolagen Mitthem och Timråbo.

-Vi vill komma i kontakt med alla de som kan tänka sig att bygga laddinfrastruktur i Västernorrland eller har frågor om elbilar. Håll utkik efter ett möte i just din kommun eller kontakta mig för mer information, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region.

Genom projektet vill vi lägga grunden för en ännu bättre utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i Västernorrland. Ett viktigt syfte med projektet är att öka kompetensen och stärka nätverket kring elbilar i länet. Det finns redan idag mycket kompetens i och med projektet Green Highway och den kompetensen kommer att tas tillvara och spridas i detta projekt. Fler ställen som tillhandahåller laddning av elbil ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på el och därmed minska sina koldioxidutsläpp. 


Fakta om projektet ”Stolpe in för Stad och Land – Förstudie Västernorrland

Projektet pågår under åren 2016 med en budget på 799 000 SEK

Finansiärer:
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Mitthem och Timråbo.

Kontakt
Anna Säfvestad Albinsson
anna.albinsson@biofuelregion.se
070-615 05 05


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg