2015-04-27 07:54Nyheter

Välkommen till Fossilfritt Norrland den 7- 8 maj

null

Hej!

Välkommen till seminariet Fossilfritt Norrland!

Sista anmälningsdag 28 april

Vilka förnybara alternativ finns det för transportsektorn och vilka är egentligen hindren och möjligheterna i omställningsarbetet på väg mot gröna transporter? Hur ser de politiska styrmedlen ut? Vad händer i vår region inom detta område? Svaren på dessa frågor och många fler får du alltså i Härnösand i början av maj. Vi har engagerat massor av namnkunniga föreläsare och politiker för att ni ska få ta del av det allra senaste och lyfta regionens utmaningar till aktörer och politiker på riks- och EU-nivå! Nu behöver vi även ditt engagemang!

I anslutning till lokalen kommer ett antal av Biofuel Regions medlemmar att presentera sitt arbete inom området fossilfria transporter. Ta också chansen att prova flera olika bilar som går på förnybara drivmedel. 

Läs mer om programmet här

Anmäl dig här

Några av våra intressanta föreläsare är

- Daniel Petrovic, projektingenjör Sundsvall Elnät och ansvarig för Sundsvalls utbyggnad av laddinfrastruktur. Kommunen som är snabbladdningstätast per person i Sverige.

- Sofie Engberg, marknadsanalytiker biodrivmedel på Energimyndigheten och expert på statstöd för flytande biodrivmedel och biogas.

- Mikael Höök, Docent i naturresurser och hållbar utveckling på Uppsala universitet och expert på globala oljetillgångar.

- David Bladfält, Divisionschef Logistik BDX Företagen AB säkrar bland annat leveranskedjan av förnybara drivmedel till deras egen fordonsflotta.

- Peter Hildingsson, Miljö och trafiksäkerhetsansvarig på Transportnätverket TRB, kommer kunna ge bra råd kring upphandlingsfrågor.

- Ylwa Alwarsdotter, Senior Vice President SEKAB, arbetar med strategisk marknadsutveckling av etanol. Expert på Sveriges och EUs policyarbete inom förnybara drivmedel.

- Annika Nordlund, Docent i psykologi och forskar om vad som motiverar eller hindrar människor från att agera miljövänligt.

Seminariet genomförs i samverkan mellan BioFuel Region, Härnösand kommun och HEMAB.

Varmt välkommen!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg