2014-04-22 09:42Nyheter

Vägledning i tillståndsprocessen kring biogas

Behovet av ökad produktion av förnybar energi är stort om vi ska nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Ökade satsningar på biogas är en viktig del i framtidens hållbara samhälle. Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Nu ska ett nytt vägledande dokument, framtaget i dialog mellan bransch och myndigheter, underlätta miljöprövningen av biogasanläggningar.

Ökad produktion av förnybar energi behövs för att de av regeringen satta miljö- och klimatmålen ska nås. Genom biogasproduktion omvandlas avfall till förnybart fordonsbränsle och lokala kretslopp av näringsämnen sluts. Biogasen har pekats ut som ett av de renaste alternativa drivmedlen med betydande utvecklingspotential i Sverige. 

Ett känt hinder för att få till nya biogasanläggningar är dock krångliga, dyra och långdragna tillståndsprocesser. Sedan hösten 2012 har samverkansorganisationen Biogas Öst samlat bransch och myndigheter i ett gemensamt projekt kallat ”Tillståndsprocess Biogas”. Biogas Norr ansvarade för de norra delarna av Sverige i detta projekt, och anordnade en workshop i Härnösand. 

– Vår ambition har varit att underlätta miljöprövningen av nya biogasanläggningar – utan att göra anspråk på att förändra några lagar eller regler. Den mänskliga faktorn är större än man tror i dessa processer. Därför har vi enbart jobbat med att finna lösningar som underlättar tillståndsprocessen genom erfarenhetsutbyte och samtal mellan prövningsmyndigheter och de aktörer som är involverade i ansökningsprocessen, berättar Beatrice Torgnyson Klemme, VD på Biogas Öst. 

Stort engagemang

Satsningen har genomförts med Jordbruksverket som huvudfinansiär och resultatet har blivit rapporten Vägledning – Miljöprövning av biogasanläggningar som samlar information om biogas samt goda tips och råd för alla parter genom hela processen. Utöver workshopen i Härnösand har ytterligare tre rundabordssamtal i olika delar av landet har legat till grund för arbetet. Uppslutningen från landets länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer och branschaktörer har varit mycket god. 

– Jag har blivit positivt överraskad av engagemanget och viljan att mötas och finna lösningar på problemen. Vid mötet i Härnösand fick alla parter beskriva sin upplevelse av tillståndsprocessen. Den är uppenbarligen mycket olika och det var nyttigt att lära sig av varandra. Vi har bara påbörjat ett mycket angeläget samarbete som jag hoppas kommer att fortgå en lång tid framöver, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas Norr. 

Kontakt och mer information

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst
073–397 06 25
beatrice.torgnyson@biogasost.se 

Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas Norr
070-615 05 05
anna.albinsson@biofuelregion.se

För fler biogasrapporter från Biogas Norr - klicka här.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg