2022-06-27 11:00Nyheter

Symboliskt viktig laddare invigs i Gäddede

null

Det är inte bara viktigt ur ett omställningsperspektiv som laddinfrastrukturen byggs ut. Utöver att Gäddedes nya snabbladdare kommer att underlätta fossilfritt resande innebär etableringen av Teslas nya snabbladdare även en viktig symbolhandling – för landsbygden.

Det är en märklig syn. Mitt i värmeböljans 29 grader yr snön kring Sten Danielsson där han står vid den nya laddstationen som Tesla installerat utanför Pilgrimshotellet i Gäddede. Snön är i själva verket sälgen som fröar av sig just för dagen, men den får symbolisera att lite vad som helst faktiskt kan hända, så här i omställningstider.

Som till exempel att Tesla plötsligt hör av sig en dag under bistraste vintern och undrar om det skulle gå för sig att de placerar en snabbladdstation bakom hotellbyggnaden. Telefonsamtalet hade föregåtts av diskussioner mellan Tesla och Trafikverket, som finansierat laddstationen, om att Gäddede var en vit fläck på laddkartan. Finansieringen var en del av det regeringsbeslut 2020 som gav Trafikverket i uppdrag att dela ut medel för utbyggnad av laddinfrastruktur över hela landet.

- Jag blev glad! Det var en positiv överraskning! Som företagare på glesbygden är man ju inte riktigt van vid investeringar. Så det här påverkar hela byn positivt!

Från början var det osäkert om laddarna skulle hinna komma på plats innan sommaren. Men processen rullade på snabbt och redan den 6 juni, när Vildmarksvägen över Stekenjokk öppnade för säsongen, kunde de första gästerna ladda vid de tre laddpunkterna för snabbladdning med 250 kW och de två laddpunkterna med AC-laddning á 22 kW.

Redan förra sommaren märkte Sten Danielsson av det ökade intresset för att ladda sin bil. Sedan tidigare står två laddare som Pilgrimshotellet själv finansierat på plats och folk ringde i förväg för att boka laddning.

- Så det här passar perfekt i tid. Jag tänker att antalet gäster som stannar till och laddar och tar en kaffe kommer att öka. Men på sikt kommer vi även att få gäster som stannar fler nätter, precis som de som kör fossildrivet nu.

Sten Danielsson berättar att det både är svenskar och norrmän, som besöker Gäddede för att gränshandla, som kommer och laddar sina bilar. Kapaciteten är hög, med de tre snabbladdarna. Dessutom räcker antalet laddare, tillsvidare.

Han återkommer till vikten av att Gäddede nu får vara mer om en framtidsorienterad investering. Att en generell samhällsutveckling även blir märkbar här, där den ena av byns bensinmackar just lagt ner. Att byns nya laddstation inte ska underskattas.

- Det visar ju att om det finns en politisk vilja till att utveckla, jamen då utvecklas det! Nu finns det en politisk vilja att bygga ut elmackar och då sker det. Hade jag varit politiker hade jag föreslagit att boende i glesbygd fick ladda gratis. Då tror jag att attityden skulle förändras och intresset för att skaffa elbil skulle öka. Det kommer förmodligen inte att hända, men det hade varit roligt och väldigt positivt.

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vår finansiering får vi från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.
Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg
Fredrik Alm
Projektledare
Fredrik Alm