2019-11-22 13:42Nyheter

Sist men inte minst, den är supersnabb!

null

Nu finns en publik supersnabbladdare för elfordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan ladda såväl tunga transportfordon som personbilar och är den nordligaste HPC-laddaren* i Sverige. 

– Elektrifiering av fordonsflottan, inom såväl privat- som transportsektorn, är verkligen under utveckling och vi behöver därför redan nu skapa förutsättningar för den omställningen. Vår roll som möjliggörare i dessa frågor är viktig för Luleås utveckling, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.

Sedan 2016 har Luleå Energi byggt ut laddinfrastruktur för elfordon i Luleå kommun. Utbyggnaden har bland annat skett inom ramen för projektet Stolpe in för Stad och Land och med finansiering från Klimatklivet. I projektet har förutom supersnabbladdaren, en snabbladdare och tre destinationsladdare byggts. Dessa laddstationer har en installerad effekt på mellan 22-50 kW. Den nya superladdaren kommer att ha en effekt på 175 kW och är utbyggbar för att kunna öka effekten ytterligare. Något som ska möjliggöra snabbare laddning av tunga transportfordon i framtiden.

Samarbete möjliggör

Supersnabbladdaren är belägen vid Energigränd på Porsön i Luleå, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi. Scania upplåter mark för att kunna genomföra installationen i bästa möjliga läge på den tänkta platsen.

–Det här projektet har visat på samarbete när det är som bäst. Såväl energibolag, kommuner och företag har med hjälp av varandra ökat sin kunskap om e-mobilitet vilket vi nu ser resultatet av. Många laddare har installerats i Norrbotten och Västerbotten, där Luleås HPC är den senaste i raden, säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare för Stolpe in för Stad och Land.

Installationen har pågått under hösten och nu är supersnabbladdaren öppen för allmänheten. Supersnabbladdaren är en naturlig fortsättning av utbyggnaden i laddinfrastruktur för Luleå Energi. 

Bra jobbat Luleå Energi säger vi på BioFuel Region!

* HPC = High Power Charging


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg