2023-08-09 07:04Nyheter

Seminarium om förnybara drivmedel, el och vätgas på Lastbilsträffen

En bild som beskriver ett landskap med skog och fjäll, hus och vägar. På dessa kör bilar, bussar med flera fordon.

Projektet Förnybart i tankens startade med ett hållbarhetsevent vid Lastbilsträffen 2019. Nu sluter vi cirkeln genom att komma tillbaka till Ramsele med ett avslutande seminarium där vi berättar om hur infrastrukturen för el, vätgas och förnybara drivmedel utvecklas. Utvecklingen involverar i flera fall lokala företag i Västernorrlands och Jämtlands län som är med och bygger upp infrastruktur. Under seminariet får vi träffa några av dessa och höra mer kring deras verksamhet och framtidsplaner. Dessutom får vi ta del av hur transportköpare tänker och erfarenheter från åkerier som kör på el eller förnybart i sin dagliga verksamhet.   

I programmet medverkar bland andra LIR-teknik, SCA och Själanders åkeri.

Precis som 2019 genomförs seminariet i samarbete med Sollefteå kommun och Lastbilsträffen.

När:           15 september, 2023, klockan 10.00-12.30. Kaffe från kl 9.30.
Var:            Aulan, Släktforskarcentrum, Ramsele
Målgrupp:  Åkerier, transportköpare, kommuner och regioner
Anmälan:   Senast den 7 september via följande länk
Frågor:      Johan Lagrelius, johan.lagrelius@biofuelregion.se, 070-345 25 56
                  

Preliminärt program 15/9 kl 10.00-12.30
 

09.30-10.00 Kaffe och macka

10:00-10.10 Välkommen och inledning.
Johan Andersson, Sollefteå kommun och Arne Smedberg, BioFuel Region

10.10-10.25 Hur ser den publika laddinfrastrukturen för lastbilar ut i Västernorrlands och Jämtlands län och vad vet vi om dess utveckling framöver?
Johan Lagrelius, BioFuel Region

10.25-10.40  Hur tänker LIR-teknik kring sin satsning på laddinfrastruktur.  Rasmus Lindé, LIR-teknik                                        

10.40- 10.55  SCA berättar om sin väg mot att elektrifiera transporter och erfarenheter de hittills gjort.
Mikael Sundelin, SCA

10.55-11.10  Hur är det att köra ellastbil och hur funkar det med en mobil laddstation?
André Själander, Själanders åkeri.

11.10-11.15  Kort paus

11.15-11.35  Nuläge och framtid för flytande biogas.
Johan Lagrelius, BioFuel Region           

11.35-11.50  JKP åkeri berättar om sina erfarenheter av att köra transporter på flytande biogas.
Jens Kristoffersson, JKP åkeri

11.50-12.05  Vätgas, ett framtida bränsle för åkerinäringen? 
Arne Smedberg, BioFuel Region

12.05- 12.25 Panel med fordonstillverkare som får frågor om hur de ser på hållbara drivmedelslösningar för framtiden?               
x, Volvo Lastvagnar, Rasmus Lindé, LIR-teknik, Marcus Nordqvist, Berners tunga fordon

12.25-12.30  Avrundning. Arne Smedberg, BioFuel Region

12.30-13.30 Lunch

 

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Logga RVN+FiT

 Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå och en i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius