2014-04-11 09:05Nyheter

Seminarium i Sundsvall: Ska vi låta EU få bestämma?

null

Forest Refine bjuder, tillsammans med Åkroken Science Park och BioBusiness Arena, in till seminarium där temat är skogspolitiken och EU. Boka in 8 maj i er kalender – det här blir en väldigt intressant dag!

Skogspolitiken inom EU präglas idag av brist på kunskap och av lobbyism. Den färgas av att få länder har en skogsindustri och att många politiska krafter vill begränsa skogsindustrins avverkning och användning av skogen i tron att viktiga naturvärden förstörs. Även lobbyister som vill gynna annan industri påverkar politiken till nackdel för svensk skogsindustri. Argument framförs som hävdar att skoglig biomassa inte är koldioxidneutral och att skogen gör störst klimatnytta orörd. Man hävdar också att användandet av skoglig biomassa skapar en koldioxidskuld. 

De här slutsatserna beror på att man använder fel systemavgränsningar i tid och rum och att man inte inkluderar effekten av att substituera energi och produkter av fossilt ursprung med skoglig biomassa.

Ett hållbart skogsbruk, som odiskutabelt gör en väsentlig klimatnytta, är förutsättningen för den politiska viljan att sätta in styrmedel som gynnar nya produkter från skogen. Eftersom beslutsfattare påverkas av lobbyister finns en uppenbar risk att regelverket inom EU kan landa på ett sätt som sätter stopp för den utveckling vi ser framför oss med skogliga bioraffinaderier.

Seminarium i Sundsvall 8 maj

Det här ska vi prata om på Södra Berget i Sundsvall den 8 maj och vi har flera namnkunniga personer som ska tala: 

  • Minna Gillberg, expert på förnybar energi på LRF (som lämnade ett starkt avtryck vid vårt seminarium i Piteå i höstas) 
  • Paul Krochak, Innventia 
  • Helena Sjöberg, näringspolitiks rådgivare för bioenergi, Skogsindustrierna 
  • Lars Winter, VD Domsjö Fabriker AB 
  • Jens Nilsson, EU-parlamentariker 
  • Emmi Josza, expert Hållbarhet för bioenergi, Energimyndigheten 
  • Lena Bruce, nätverket Biodriv, Svebio

Klicka här för att komma till länk för anmälan. Programmet finns bifogat nedan.

Kontakt och information 

Magnus Matisons, projektledare Forest Refine, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94

Bengt Aldén, Åkroken Science Park
bengt.alden@akroken.se
070-329 98 86Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg