2022-02-21 13:19Nyheter

Rötrestprodukter gör biogasen cirkulär

null

Biogassystemet ingår i många delar av samhället och producerar många samhällsnyttor. I dag värderas biogasen huvudsakligen utifrån klimatnyttan av biogasen i form av värme, el och fordonsgas men inom Botnia Näring i kretslopp undersöker vi hur rötresten, dvs restprodukten från biogasproduktionen, kan återanvändas och bidra till den cirkulära ekonomin.

Här kan du läsa om biogasens samhällsnyttor och mer om produkter som rötresten kan ge. 

Infoblad på svenska och finska 


Kontaktperson: 
Ida Norberg
ida.norberg@biofuelregions.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg
Fredrik Alm
Projektledare
Fredrik Alm