2022-02-28 13:00Nyheter

Rötrest som gödsel vid odling

null

Hur fungerar rötrest som gödsel? Tre demonstrationsförsök i både Sverige och Finland har genomförts under 2020-2021. Vi har lärt oss mer om hur rötresten och produkter som kan utvinnas ur rötresten fungerar som gödselmedel vid odling av gräsvall, fodermajs och korn. 

Läs mer om detta i våra infoblad som du hittar här på både svenska och finska

Kontaktperson:
Ida Norberg
ida.norberg@biofuelregions.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg