2017-11-08 11:40Nyheter

Rent flygbränsle i norr

null

Arne Smedberg har varit på en spännande workshop tillsammans med folk från flygbolag, flygplatser, myndigheter samt olje- och kemiföretag. Här kan du läsa hur han resonerar efter denna dag i Östersund då flyget var på tapeten.


Dags att ransonera flygandet
Idag ökar flygtrafiken hela tiden. Vi flyger allt mer och gärna långt och snabbt fram och tillbaka. Flygens utsläpp ökar och enligt flygets egna prognoser blir det en stabil ökning de kommande 20 åren. Både myndigheter och kunder inser att vi inte kan fortsätta som vi gör utan det krävs en förändring både vad gäller beteende och bränsle. När det gäller beteende så måste vi alla överväga andra möjligheter. Två effektiva sätt är att genomföra möten på distans eller att åka tåg. Flyget kommer alltid att ha en viktig roll för de som ska åka långa sträckor och mellan kontinenter men utvecklingen kan inte fortgå om vi ska kunna nå våra klimatmål.

El och energieffektiva plan
Det finns tester gjorda med hybrider och helelektriska plan men det kommer i första hand vara ett alternativ till mindre plan med kortare flygsträckor. Flygbolagen förnyar sina flottor med mer energieffektiva plan som ger lägre utsläpp men eftersom trafiken hela tiden ökar kommer det inte att vara tillräckligt för att minska utsläppen. Att utsläpp på hög höjd ger extra negativa klimateffekter gör flyget extra problematiskt.

Goda resultat med bioflygbränsle
Flera flygbolag har testat att flyga med bioflygbränsle och det med goda resultat. Det stora problemet är tillgången på hållbart producerat bränsle. Swedavia har visat stort intresse att upphandla bioflygbränsle men det är inte så enkelt då det bara finns en leverantör i USA. Idag tillverkas det främst av använd frityrolja och tillgången på den råvaran är i Sverige och på andra ställen begränsad. Det är dock bra att det har testats runt om i världen och därmed har medvetenheten ökat om att det finns möjligheter till ett mer hållbart flyg.

Efterfrågan större än tillgången
Trots att priset på det USA-baserade bränslet är 4-5 ggr högre än det fossila flygbränslet är det svårt att få tag på. Flera flygbolag, flygplatser samt slutkunder är idag beredda att köpa bioflygbränsle och både myndigheter och flygbolag funderar över lämpliga styrmedel. Det finns många kreativa tankar kring kvotplikt, koldioxidavgifter, gröna biljetter etc. och många är övertygade att det finns kunder som vill betala extra för att tanka planen med bioflygbränslen.

Nya drivmedel
EU vill se en ökad produktion av 2:a generationens biodrivmedel och här har Sverige och andra skogsrika regionerna i EU nu en stor möjlighet att ta fram hållbart producerat biodrivmedel och bioflygbränsle. Det finns stora volymer värdefulla bioprodukter (spån, bark, svartlut) i skogsindustrin som idag främst används internt och i kraftvärmeverk. Det finns tillgänglig teknik för att förädla dessa råvaror till biodrivmedel och flygbränsle. Industrierna skulle kunna ersätta bortfallet av dessa biprodukter med en ökad användning av grot (grenar och toppar) som idag inte alls används.

Vi kan producera ett hållbart bioflygbränsle
Ska vi fortsätta flyga så måste vi ta fram ett hållbart bioflygbränsle. Tekniken finns, hållbar råvara finns och det är inte bara ett ansvar utan även en möjlighet att försörja en del av vår flygplansflotta med inhemskt producerade bioflygbränslen. Vi kan för övriga världen visa upp ett gott exempel för hur det kan gå till.

Arne Smedberg
BioFuel Region


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg