2022-06-17 10:00Nyheter

Reaxcer köper lokalproducerad biogas!

null

Jämtlands läns andra rötgasanläggning ska stå klar under 2025 i Gräfsåsen. Att länet får en kommunägd anläggning som kan producera biogas i större skala gör att Reaxcer nu satsar stort på biogaslastbilar.  

När anläggningen är igång har företaget för avsikt att köpa biogas från Gräfsåsen för att på så sätt underlätta för sina kontrakterade åkerier att satsa på biogasbilar.

-Att utöka vår fossilfria flotta är centralt för Reaxcer och del av vår strategi. När samhällets värderingar förändras måste vi också göra det, säger Michael Schahine, vd för Reaxcer.

  Michael Schahine berättar att allt fler kunder ställer krav på att transporten ska vara fossilfri och att eftersom marknaden speglar det samhället vill ha, så har intresset för fossilfria transporter ökat i branschen.

  - En stor del av miljöpåverkan handlar om de tunga transporterna, då måste vi anpassa oss till kundens krav och på så sätt vara en positiv samhällsspelare.

   Dessutom har kriget i Ukraina blottat Europas beroende av rysk olja och gas, och därmed behovet av att kunna producera alternativa drivmedel på egen hand. Men kriget har även lett till brist på komponenter, vilket försenar omställningen ytterligare.

   - Men med tiden kommer även den produktionen att ställa om så lastbilarna kan produceras. Det är mycket spännande tider! Att vi kan förnya vår fordonsflotta och närtransportera med närproducerad biogas – det kan inte bli bättre!

    Kommunägd rötgasanläggning
    Bakom Gräfsåsen ligger länets samtliga kommuner som gått ihop för att lösa infrastrukturen kring det EU-beslut som säger att vi måste ta vara på den energikälla som organiskt avfall utgör. Det betyder att det är obligatoriskt för kommunerna att samla in allt matavfall från och med årsskiftet 2023/2024. Sedan tidigare utvinns biogas i Göviken, som producerar cirka 4,5 GWh. Gräfsåsen kommer att producera upp till 31 GWh.

    - Anläggningen kommer till 96,5 procent att ägas av Östersunds kommun, länets andra kommuner kommer att äga en halv procent var. Det är inte mer än rimligt eftersom Östersunds kommun även producerar mest avfall, berättar Lars Wissing som är teknisk resurs för Biogas Jämtland på Östersunds kommun.

     Gräfsåsen kommer att ta vara på den lagrade energi som finns i hushållens avfall och förädla den till fordonsgas. Utöver hushållens avfall kommer substrat, organiskt avfall, även att komma från slakterier, fiskuppfödning, äggproducenter och bönder som lånar ut kogödsel. Bönderna har sedan möjlighet att få tillbaka den i form av rötad biogödsel som är lätt för växterna att ta upp.

     Hör Katarina Nyberg Finn berätta mer om planerna för Biogasbolaget i Energikontoret Jämtland Härjedalens podd Öka takten.

     Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.     Om BioFuel Region

     BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


     Kontaktpersoner

     Hanna Olovsson
     Projektledare
     Hanna Olovsson
     Lena Jonsson
     Projektledare
     Lena Jonsson
     Magnus Matisons
     Projektledare Bioekonomi
     Magnus Matisons
     Johan Lagrelius
     Projektledare
     Johan Lagrelius
     Barbro Kalla
     Kommunikatör och projektledare
     Barbro Kalla
     Arne Smedberg
     VD BioFuel Region
     Arne Smedberg
     Ida Norberg
     Projektledare
     Ida Norberg