2014-04-30 13:50Nyheter

Politiker vill diskutera skogspolitik i Sundsvall 8 maj

null

Den 8 maj bjuder vi in till en skogspolitisk debatt i Sundsvall. Temat för dagen är “Hur tar våra politiker bäst tillvara på skogsnäringens intressen?” och politiker från våra (just nu) tre största riksdagspartier kommer att delta; Jens Nilsson, EU-parlamentariker (s), Johan Hultberg, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (m) och Göran Hådén, EU-kandidat och ledamot i partistyrelsen (mp). Debatten modereras av Kjell Carnbro med 40 års erfarenhet som journalist, bland annat som chefredaktör på Sundsvalls Tidning, och numera mediakonsult.

För att förstärka och färglägga debattgolvet värmer vi upp med anföranden från utvalda nyckelpersoner. Avsikten med dagen är att bedriva opinionsbildning och att skapa debatt om skogens roll i klimat och energipolitiken. Vi vill att skogsnäringen och våra politiker bättre ska bevaka EU:s regelverk för skoglig biomassa.

Det är det nya nätverket Skog, Klimat och Energipolitik som bjuder in till seminariet för att lyfta skogens roll och utvecklingspotential i det kommande EU-valet. BioFuel Region/Forest Refine och BioBusiness Arena/Åkroken Science park arrangerar.

Anmälan senast den 6 maj. Anmäl dig här!

Programmet finns som pdf nedan. Mer information finns på www.forestrefine.se

Kontakt och information

Magnus Matisons, projektledare Forest Refine/BioFuel Region
070-352 44 94
magnus.matisons@biofuelregion.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg