2014-01-28 08:44Nyheter

Pengar finns att söka!

Energimyndigheten gör nu en utlysning där syftet är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Det gör de genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från både producenter, distributörer och användare av biogas. Varje projekt kan få högst 25 miljoner kronor och medlen får utgöra högst 45 procent av merkostnaderna i projektet.


Stödet är ett investeringsstöd och kan lämnas till projekt som omfattar hela eller en del av biogasens värdekedja under förutsättning att samtliga följande krav uppfylls:

  • Projektet ska bidra till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
  • Projektet ska vara gynnsamt ur ett klimatperspektiv och ge största möjliga klimatnytta i förhållande till det sökta stödet
  • Projektet ska vara energi- och resurseffektivt
  • Projektet ska ha teknisk potential för såväl utveckling som konkurrenskraft

För att kunna behandlas ska en komplett ansökan vara inlämnad senast den 11 mars 2014 kl. 16.00.

Mer information

Klicka HÄR för mer information!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg