2013-03-14 09:34Nyheter

Nyhetsbrev från Biogas Norr, mars 2013

null

I Biogas Norrs nyhetsbrev vill vi tala om vad som hänt i vår region och vad som är på gång. Och även lyfta intressanta saker som händer i andra regioner! Här nedan tipsar vi om pengar att söka, seminarier att besöka, forskningspengar som delats ut och mycket annat! Vi hoppas på trevlig läsning!

Viktigt meddelande: Utlysning biogasmedel! 
Har du något nytt på gång inom biogas? Då kan du söka medel från Energimyndigheten. Inlämning senast 3:e maj kl 24.00. Klicka här för mer information och ansökningsformulär!

Seminarietips! 
"Fordonsgas i kollektivtrafiken – nu finns möjligheten även i Västernorrland!" hålls i Sundsvall den 22 mars. Sveriges största biogasproducent, Domsjö Fabriker, avser börja producera fordonsgas i samverkan med AGA Gas. Läs mer om program och anmälan här!

SLU-forskare får biogasanslag
Fem av sex nya forskningsprojekt som får finansiering genom Stiftelsen Lantbruksforsknings bioenergiprogram handlar om biogas och tre av dem utförs av SLU-forskare. I de olika projekten ligger fokus på olika delar av kedjan från råvara, genom process och fram till användning av den färdiga produkten. Mer information om projekten hittar du här! Ett av dem tycker vi är särskilt roligt och det är vår medlem Bioslings samarbete med SLU, Svensk maskinprovning och Valtra. Läs mer här nedan!

Biosling AB+SLU+Svensk maskinprovning+Valtra=SANT! 
Vår medlem Biosling AB deltar i ett nytt projekt för att förverkliga fordonsgas på gården. Tillsammans med SLU, Svensk maskinprovning och traktortillverkaren Valtra.
"I bästa fall kan satsningen förbättra möjligheterna att få avsättning för restprodukter, sänka kostnader och ersätta fossilt bränsle, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning i ett pressmeddelande.

Forskarna som ska genomföra projektet tror att traktorer skulle kunna drivas lika bra, eller till och med bättre, med biogas som har en metanhalt på 80-90 procent i stället för dagens 96-98 procent." skriver ATL, läs hela nyheten här!

Fordonsgas till Umeå?
Gasdrivna bilar är fortfarande en sällsynthet i Umeå. Men inte länge till. Redan 2014 kan det gå att tanka med fordonsgas vid flygplatsen.
- Jag tror att allt kan stå klart i slutet av det här året, allra senast i början av 2014, säger Bernt Nygren i bolaget Bernt & Ingrid Nygren Holding som tillsammans med flera andra intressenter, Swedavia, OK-föreningen och föreningen Klara gas, nu ligger i startgroparna för det första tankstället ute vid flygplatsen. Läs den, för webben, nerkortade nyheten här!

Miljöbilspool i Umeå
Tekniska nämnden i Umeå har beslutat att nuvarande miljöbilpool år 2014 ska innehålla 60 % elbilar och 40 % elhybrider eller biogasbilar. Läs hela nyheten här! 

Rapportering av hållbar mängd biogas
Senast den 1 april ska hållbara mängder biogas som används som fordonsgas rapporteras till Energimyndigheten.  Du hittar formulär och mer information om rapporteringen på Energimyndighetens webbplats. Verktyg för beräkning av hållbarhetsegenskaper hos biogas finns att ladda ner från Energigas Sveriges webbplats. 

Miljoner till Sundsvalls Energi AB för biogasprojekt!
Energimyndigheten bidrar med 18,9 miljoner kronor till projekten för installation av innovativa tekniker som koncenterar rötresten som i sin tur gör att kretsloppet av växtnäringsämnen underlättas. Läs mer om vilka projekt som Energimyndigheten satsar på!

Big Steve from England gillar biogas!
BioFuel Region och Skellefteå kommun har haft en matavfallskampanj i Skellefteå med målgrupp ungdomar. Big Steve from England hjälpte oss med den kampanjen och har gjort några filmer för vår räkning. Du kan se filmerna och läsa mer om samarbetet genom att klicka här!


Soliga marshälsningar

Anna Säfvestad Albinsson
projektledare Biogas Norr

Erika Åberg
kommunikatör BioFuel Region
 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg