2018-01-19 16:08Nyheter

Nya EU regler gör att vi kan använda skogsbiodrivmedel

null

Nu finns det goda möjligheter att investera i skogsbaserade biodrivmedel.

Inom EU har man länge fört en diskussion kring förnybarhetsdirektivet som är det regelverk som 2020-2030 ska hjälpa EUs medlemsstater att minska sina utsläpp av koldioxid. I en omröstning i EU parlamentet i veckan sattes ett övergripande mål för förnybar energi till 27%, 2030.

För transportsektorn fastlades ett separat mål på 12% förnybart. Man beslutade också att frysa den agrobaserade biodrivmedelsanvändningen vid 2017 års nivå och i stället vill man i framtiden se en ökad produktion av biodrivmedel baserade på skogsråvara och avfall. Förnybar el har också en viktig roll för att vi ska uppnå målen. Man beslutade också för ett förbud mot palmolja 2020.

Intensiva förhandlingar har pågått och det har röstats om det i miljö- och industriutskottet och ett tag såg det ut som att vissa produkter baserad på vår svenska skog inte skulle anses som förnybara. Med en riskbaserad ansats kan man nu referera till svensk lagstiftning och då kan man nu använda tallolja, stubbar och vissa fall även rundved.

Det här ger klara besked till de som funderar på att producera biodrivmedel på restprodukter från skogen. Det är också en förutsättning för att vi ska klara målen i klimatlagen som gäller från 1 januari 2018.

Det som behövs nu är en uppbackning av ett svenskt regelverk som möjliggör investeringar så att vi i stället för import av biodrivmedel kan använda hållbara svenska skogsråvaror. Det slutliga regelverket kommer att förhandlas fram i ett trepartssamtal mellan rådet, kommissionen och parlamentet och där kan det bli justeringar av detaljerna. 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg