2016-06-22 14:12Nyheter

Nya affärer och produkter

null

Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska projektet BioHub. Naturresursinstitutet i Finland leder arbetet och partners i Sverige är SLU, BioFuel Region samt terminalen i Bastuträsk. BioFuel Regions roll blir att engagera befintliga terminalägare i båda länderna och att kommunicera projektets resultat.

Vi behöver nya innovationer och affärsmodeller för att bättre kunna styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler. I framtiden kan terminaler få en allt viktigare roll som ett nav, en BioHub för affärsverksamhet, oavsett om den placeras nära skogen, vid industri, nära järnväg eller hamn. För att öka värdet på skogen kan en terminal ha fler funktioner än omlastning och lagring. Biomassan kan exempelvis, barkas, kvistas, krossas, flisas och kompakteras men råvaran kan också förbehandlas på plats t e x genom torkning och torrefiering. Morgondagens terminaler kan då leverera rätt sortiment till rätt pris.

Projektet bygger vidare på det gränsöverskridande samarbetet med Finland som pågått i 12 år och resultaten från Forest Refine. Vi är oerhört glada att på detta sätt få fortsätta bygga upp kompetens, nätverk och bidra till den bioekonomiska utvecklingen i regionen, säger Magnus Matisons, projektledare på BioFuel Region.


Information om BioHub

Projekttidtabell 
2016-06-01 – 2018-12-31

Projektledning
Naturresursinstitutet (FI)

Övriga projektpartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SE), BioFuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI), Terminalen i Bastuträsk (SE)

Budget Sverige/Finland
2 308 997 EUR

Beviljade EU-medel
1 385 419 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

Medfinansiärer
Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Naturresursinstitutet (FI), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Sveriges lantbruksuniversitet (SE), Terminalen i Bastuträsk (SE), BioFuel Region Brf AB (SE), Seinäjoki yrkeshögskola (FI), Mellersta Österbottens utbildningssamkommun (FI)

Kontakt BioFuel Region

Magnus Matisons
magnus.matisons@biofuelregion.se
070-352 44 94


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg