2014-04-03 16:34Nyheter

Möte som gav energi

null

I förmiddags möttes Vasa, Umeå och Örnsköldsvik för att presentera vad det arbetas och forskas med när det gäller energifrågor. Representanter från såväl kommuner, universitet och näringsliv var samlade och nya kontakter knöts. 

Sedan länge har Umeå och Örnsköldsvik samarbetat kring forskning och kluster när det gäller energi, främst universiteten (UmU och SLU) tillsammans med SP Processum och BioFuel Region. Idag bjöd Umeå kommun in även Vasa stad och Vasek för att knyta kontakter över Kvarken. 

Vasa stad - Nordens enerighuvudstad

Vasa stad har en ambition om att bli Nordens energihuvudstad och där pågår en mängd olika arbeten och forskning när det gäller hållbarhet och förnybar energi. Vi har ju tidigare berättat att Vasa stad tagit beslut om att byta hälften av sina lokalbussar till gasbussar, tack vare Stormossen Oy:s biogasproduktion. 

Våra samarbetspartners i Örnsköldsvik, SP Processum, fick också presenta sig och det arbete som de gör med Framtidens bioraffinaderi. Umeå Energi pratade bland annat om sin algpilot som de nu tagit upp till storskalighet

"Vi måste vara imponerade av varandra"

BioFuel Region har sedan flera år haft samarbete med finska partners, framför allt då det gäller skoglig bioenergi men även på biogassidan på senare år. Genom våra samarbeten har vi märkt att vi i Västerbotten och Västernorrland är imponerade av den finska drivkraften medan våra finska partners är imponerade över den forskning och pilotanläggningar som finns hos oss. 

- Jag tror att det är viktigt att vara imponerade av varandra att skapa nya samarbeten. Vi ser stora möjligheter till samarbeten över Kvarken när det gäller skoglig bioenergi och förnybar energi. I Österbotten finns spännande energianläggningar som Stormossen och Vasklot kraftverk, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region och fortsätter:
- Både i Österbotten och här på den svenska sidan vill vi öka andelen förnybar energi, minska importen av energi och då också öka användningen av skoglig biomassa. Vi ser också möjligheter att skapa arenor för samverkan mellan olika aktörer.Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg