2019-09-18 13:27Nyheter

Med sågspån i tanken

null

Vi har råvaran för inhemsk produktion av biodrivmedel och nu har vi allierat oss med kunnigt folk i Europa. Förra veckan besökte Magnus Matisons på BioFuel Region en storskalig produktionsanläggning för pyrolysolja i Hengele, Holland. Sågspånet hettas upp och omvandlas till pyrolysolja som sedan kan samraffineras med fossil olja till fordonsbränsle. Tekniken som utvecklats av BTG (BiomassTechnology Group) levereras nu till Sverige och Finland.

Jag ser ett genombrott för produktion av svenska biodrivmedel baserat på skogsråvara. Kan vi bara fasa ut palmolja så kan pyrolysoljan få stor betydelse, säger projektledare Magnus Matisons.

BioFuel Region har fått finansiering från EU Horizon 2020 för att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning. Tillsammans med Finland kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras.

Det finns runt 100 sågverk i Sverige som levererar ca 10 TWh sågspån, så potentialen är stor. Finland har liknade förutsättningar. Det finns också andra biprodukter som går att förädla och ett stort intresse för både pyrolysolja och torrefierat material. I projektet medverkar representanter för både raffinaderier och stålproducenter som efterfrågar stora mängder biomaterial för att sänka sina koldioxidutsläpp. Var slutprodukten än hamnar så kommer den att bidra till klimatomställningen.


Fakta om projektet MUSIC
Projektet har en total budget på 3 M Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. I projektet medverkar 16 partners över hela EU och det startade i september 2019 och avslutas 2022. MUSIC är en förkortning av “Market Up-take Support for Intermediate Bioenergy Carriers” och allt finansieras av Horizon 2020 som är EU:s största program för forskning och innovation.

Kontaktperson för samarbetet i Sverige och Finland
Magnus Matisons, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg