2023-05-10 12:31Nyheter

Lansering av snabbguide för tillgänglighet

Bilden föreställer olika symboler som ett stiliserat öga, en person i rullstol, ett öra, en person med en väska, en barnvagn. Tillsammans ska de symbolisera anledningar när god tillgänglighet är viktigt.

Nu är den klar – projekt Stolpe in i stad och lands snabbguide för utformning och tillgänglighetsanpassning av laddstationer.

Visionsmålet är en branschstandard för vad som egentligen utgör en tillgänglig laddplats, som en slags stämpel.

Ida Leidermark har tillsammans med kollegan Linnea Lilja arbetat med tillgänglighetsguiden under våren. Arbetet har utgått från den längre broschyr som finns publicerad på projektet Stolpe in för stad och lands hemsida. Snabbguiden vänder sig till beställare, leverantörer och producenter av laddplatser. Tanken med en snabbguide var att göra informationen lite mer – tillgänglig.

Snabbguiden sammanfattar på ett illustrativt sätt kärnpunkterna från broschyren. Det kan locka till en första tanke kring tillgänglighet och kan även fungera som måttstock.

Guiden erbjuder också lösningar på hur det går att anpassa laddstationer, för att de ska bli mer tillgängliga. Både i planeringsfasen vid nyetableringar men också vid redan befintliga laddstationer.

Tänker man till lite extra från början så behöver inte det kosta något mer att skapa en tillgänglig laddplats. Däremot kan det kosta lite sen, när man måste göra om och göra rätt.

Det kan bland annat handla om att fasa ut höjdskillnader för enklare framkomlighet eller att montera en hävarm till laddsladden för att göra den lättare att manövrera. Men det kan också handla om hur en display bör vara placerad och utformad för att anses vara tillgänglig.

Det finns många som skulle dra fördel av en tillgänglighetsanpassad laddstation. Om den är anpassad så är den mer tillgänglig för alla! Titta bara på familjeparkeringar vad de är populära. Målet med en laddstation borde vara att den ska kunna användas så mycket som möjligt! avslutar Ida. 

 

 

Lyssna också gärna på podden Öka takten och avsnittet om tillgänglighet.

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vår finansiering får vi från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

En bild med olika logotyper som finansierar projekt Stolpe in i stad och land.

 

 

 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.