2023-02-07 14:25Nyheter

Kompetenshöjning ska öka omställningstakten

Förnybart i tanken.Förnybart i tanken.

Omställningen till förnybara bränslen är en nytt område för alla inblandade parter. För att göra arbetet ännu smidigare vill projektet Förnybart i tanken tillsammans med Sweco skapa en erfarenhetsbaserad utbildning som ska höja kompetensen hos samtliga aktörer. 

Arbetet med att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en helt ny arena för samtliga som bidrar. För att underlätta arbetet vill Förnybart i tanken samla in erfarenheter och önskemål från olika aktörer och ställa samman en kunskapsbank som kan bidra till korta sträckan fram till ladd- och tankinfrastrukturetableringar för tung trafik. 

Tanken är att höja vår kollektiva kompetens och på så sätt underlätta och

 stimulera planering och samarbete mellan oss olika aktörer. Det hoppas vi ska leda till en smidigare väg till framtidens ladd- och tankinfrastruktur, säger Elisabeth Wickzell, projektledare på Förnybart i tanken.

De senaste åren har intresset för att etablera laddstationer och även tankställen för biogas och vätgas för tyngre trafik ökat. I både Jämtlands och Västernorrland län har flera tank- och laddplatser byggts tack vare samarbeten mellan parter som tidigare inte samarbetat. Och just att agera matchmaker och kontaktmäklare har varit en av Elisabeth Wickzells huvuduppgifter. 

 
Elisabeth Wickzell, projektledare på Förnybart i tanken.

Inom projektet har vi jobbat mycket med att försöka knyta samman parter som inte samarbetat tidigare. Många har också hittat nya kontakter genom arbetsgruppen för elektrifieringen av transportsektorn och arbetsgruppen för vätgas som projektet stöttar.  

Kompetenshöjningen riktar sig till offentliga myndigheter, politiker, markägare, elnätsbolag, laddoperatörer, drivmedelsleverantörer och ladd- och tankstationsägare och har också sin utgångspunkt i de olika aktörernas egna erfarenheter. Sweco kommer att ansvara för utbildningen som skräddarsys utifrån aktörernas frågor. 

Det är en ny värld för många och att öka kompetensen gör att vi snabbare kan hitta framkomliga vägar, säger Per Palage, som är samordnare för trafik och infrastruktur i Härjedalens kommun.

I Sveg pågår flera samverkansprojekt kring att stärka laddinfrastrukturen både för tung och lätt trafik. Det pågår också förstudier som undersöker möjligheterna för vätgasproduktion i kommunen. Det finns alltså all anledning att sätta sig in i olika andra aktörers arbetssätt och behov.

Det är bra att samla viktiga roller och funktioner så vi börjar prata samma språk och förstår varandra bättre. Det är viktigt att det handlar om en interaktion där vi bjuder på egna erfarenheter och falluckor och lyfter vad har andra gjort som varit framgångsrikt! 

Förnybart i tanken och Sweco bjuder i dagarna in till kompetenshöjningen med start den 16 mars 2023.

Vi siktar på att göra en trestegsraket, där det första grundläggande webbinariet följs  av två tillfällen som bygger på de frågor som samlats in från deltagarna. I det sista webbinariet försöker vi att gå riktigt på djupet. Jag tror att det kommer att bli bra, summerar Elisabeth Wickzell. 

Inbjudan 

Inbjudan och hur du anmäler dig till Kompetenshöjning kring ladd- och tankstationer för el, vätgas och biogas finns på följande länk. 

Du är välkommen att skicka in alla dina frågor som rör etableringar av ladd- eller tankstationer till vår lista över frågor och svar (FAQ). Det kan exempelvis röra säkerhetsavstånd runt en vätgasstation eller hur ett markupplåtelseavtal bör utformas.Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson