2023-05-16 13:44Nyheter

Kartläggning av biogasen i Östersjöregionen

BioFuel Region har ansvarat för en kartläggning av marknadssituationen för biogas i Östersjöregionen. Kartläggningen som är en del av vårt ansvarsområde inom Interreg Baltic Sea Region-projektet BEST ACE är nu sammanställd i en rapport där vi är huvudförfattare. I denna översikt har vi kunnat visa att förutsättningarna varierar ganska kraftigt mellan länderna, men också att det finns en tydlig potential för biogasen i framtiden. 

I rapporten State of play report som tagits fram inom projektet BEST ACE fokuseras främst på situationen för biogas inom följande områden: tunga vägtransporter, sjöfart, industriella applikationer, samt möjligheten till avsättning i gasnät. Rapporten omfattar Estland, Finland, Lettland och Sverige. 

För oss på BioFuel Region och våra medlemmar som producerar biogas utgör den här rapporten ytterligare en viktig pusselbit av kunskap för att kunna bli mindre beroende av fossil energi, säger Ida Norberg, projektledare på BioFuel Region och huvudförfattare av rapporten.

Förutsättningarna ser olika ut både på nationell och internationell nivå. Vilken marknad som kommer kunna ge bästa avsättningen för biogasen är svårt att säga idag, men Sverige är väl positionerade med ett flertal utvecklingsprojekt. Ett arbete som BioFuel Region bidragit till under lång tid genom olika biogasprojekt. 

Vi hade nyligen ett projekt som hette Botnia Näring i Kretslopp, erfarenheterna därifrån gör att vi bättre ser helheten i biogasproduktion. För oss är det enkelt att se att det förändrade omvärldsläget har gjort rötresten mer intressant som produkt. En potentiell effekt av det skulle kunna vara fler affärsmöjligheter för regionala biogasproducenter, säger Ida.

Biogasen har dock stora utmaningar. Vår rapport visar exempelvis på utmaningen att få till EU-gemensamma regler för biogas som inte gynnar enskilda länder. Samtidigt pekas biogasen ut som en nyckel både i REPower EU och i Fit for 55. Så det finns starka skäl att fortsätta arbetet.

Biogas är en regional och hållbar resurs som vi skulle vinna mycket på att hitta en långsiktig marknad för, avslutar Ida Norberg. Inte minst för norra Sverige där vi har etablerade producenter i hela regionen men också en stor outnyttjad potential. 

 Om du vi är intresserad av att läsa rapporten i sin helhet så finner du den här: State of play report.Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg