2020-10-26 08:20Nyheter

​Karin Malmfjord, ny styrelsemedlem i BioFuel Region

null

BioFuel Regions nya styrelsemedlem Karin Malmfjord (s) är kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i folkhälsorådet i Storuman. Storuman har varit medlemmar i BioFuel Region i många år. Karin har alltid varit intresserad av hälsofrågor och miljöfrågor, ja allt som är hållbart.

En bra folkhälsa kräver ett personligt hållbarhetsansvar. Det är samma för miljötänk som också kräver ett eget ansvar, betonar Karin.

Hon bor i Tärnaby och pendlar till kommunkontoret i Storuman två eller tre gånger i veckan. Den här intervjun genomfördes när hon satt på bussen på väg till Tärnaby. Det blir många timmar i bussen och för att hålla sig frisk promenerar hon en mil om dagen.

Storumans kommun har länge arbetat med energieffektivisering och klimatfrågor. Listan på redan genomförda åtgärder är lång; satsningen på gång- och cykelvägar, strategi för laddinfrastruktur, resepolicy, resfria möten och en strategi för koldioxideffektiva resor i kommunen. Storuman har alltid varit och är en transportnod. Den nu pågående utbyggnaden av järnvägsspåren mellan tvärbanan och inlandsbanan till den skogliga terminalen kommer att öka förutsättningarna för omlastning och därmed minskade utsläpp.

Karin har alltid sinnena öppna för att se hur alla frågor kan kopplas ihop och utvecklas för medborgarnas skull. Det kan gälla avfall, tillgänglighet, folkhälsofrågor och utvecklingsfrågor. Ett exempel är hur Karin lyssnade på BioFuel Regions föreläsning om tillgänglighet för laddstolpar och sedan förmedlade detta till kommunens Pensionärs- och tillgänglighetsråd.

Medlemskapet i BioFuel Region förklarar Karin så här; 

”Via BioFuel Region kan vi få kunskapen som sedan kan användas för att hitta lösningar som anpassas till Storuman och dessa ser annorlunda ut än det som görs i storstäderna.”Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg