2022-12-21 08:00Nyheter

Inventeringar, invigningar och en återkomst!

Projektmedarbetare på eCar Expo i Göteborg.

Ännu en jul närmar sig och vi kan se tillbaka på en händelserik avslutning på hösten och början på vintern. Vi har invigt ytterligare en rad snabbladdare i vårt område och har lärt oss ännu mer om hur det ser ut med tillgängligheten för de befintliga. Sedan har vi också varit på eCar Expo och spanat mot framtiden för att se vad som kommer här näst. Allt detta och mer därtill kan ni läsa om i detta 2022 års sista nyhetsbrev från oss i projektet.

Projektet rullar på med oförminskad hastighet och avslutar 2022 starkt med bland annat ett flertal invigningar under december månad. Men vi blickar även tillbaka till ändrade förutsättningar för laddbara bilar i november månad. Och när vi lyfter blicken mot nästa år så ser vi ett bekant ansikte som återkommer till projektet, i slutet av nyhetsbrevet berättar vi vem.

Trevlig läsning!

Projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland SiSL fokuserar på Västernorrland och Jämtland. BioFuel Region driver projektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

Här kan du läsa och ladda ner vårt tolfte nyhetsbrev:

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, nyhetsbrev 12, november 2022.

Fler nyhetsbrev från projektetOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.