2014-04-24 08:17Nyheter

Inbjudan till visning av nya skördesystem

null

Den 16 maj är det dags att visa upp nya sätt att skörda i skogen. Det är den senaste versionen av Fixteri buntskördesystem (FX15) som demonstreras. BioFuel Region är en av dagens värdar. 

Innovativa skördesystem för täta unga skogar

- demonstration av skörd och buntning med Fixteri FX15, samt skotning, lagerbyggnad och flisning av buntar.

Vi bjuder in forskare, maskintillverkare/utvecklare, raffinaderi/energibolag, skogsägarföreningar, skogsbolag, skogsmaskinentreprenörer, privata och offentliga skogsägare m. fl.

Under de senaste tio åren har intensivt forsknings- och utvecklingsarbete pågått i de nordiska länderna för att effektivisera skörde- och hanteringssystem av biomassa från täta unga skogar.

Vi vill nu bjuda in Er för att ta del av forskning och utveckling som utförts i Finland. Den senaste versionen av Fixteri buntskördesystem har i studier gjorda av Metla, SkogForsk, Metsäteho och Pöyry Management Consulting visat sig vara effektivt och konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionella system. Systemet som demonstreras är monterat på en basmaskin av modell Logman811FC utrustat med ett Nisula Forest 285 fällhuvud. I Finland finns för närvarande sju sådana system i praktisk drift.

Varmt välkommen!

Program 16 maj 2014

09.30-10.00    Registrering. Servering av kaffe och smörgås.   
10:00-10:30    Välkommen och introduktion. Prestentation av Fixteri Oy och medverkande projekt.
10:30-12:00    Demonstration av selektiv gallring och buntning av träddelar i tät tallskog med Fixteri    FX15.    
12:00-12:45    Fältlunch. Servering av soppa, bröd, kaffe och kaka.
12:45-13:30    Demonstration av skotning och stackningsteknik av träddelsbuntar vid lagring.
13:30-14:00    Flisning av träddelsbuntar.
14:00-14:30    Diskussion och sammanfattning   

Vid frågor kontakta:

Lena Jonsson, 070-306 15 40, lena.jonsson@skogstekniskaklustret.se

Demonstrationen är helt kostnadsfri.

Se program och hur du hittar till demoplatsen samt anmälan!

Anmäl dig direkt här!


/Barbro Kalla, kommunikatör Forest Refine


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg