2015-03-31 15:06Nyheter

Inbjudan till vår medlemskonferens: FOSSILFRITT NORRLAND

null

Fossilfritt Norrland är temat för BioFuel Regions årliga medlemskonferens och i år arrangerar vi den tillsammans med våra medlemmar Härnösands kommun och Härnösand Energi & och Miljö. Vi kommer beröra frågor som vilka förnybara alternativ det finns på drivmedelsmarknaden, vilka hinder men också vilka möjligheter vi står inför och vilka energipolitiska styrmedel vi vill se.

Konferensen hålls på Teatern i Härnösand som en lunch-till-lunch-konferens. I år har vi också bakat in BioFuel Regions årsstämma och håller den öppen för alla som vill delta. På kvällen den 7 maj äter vi en gemensam middag där det kommer finnas stora möjligheter till nätverkande.

Nedan hittar du det preliminära programmet med mer information. Vi reserverar oss för vissa ändringar.

"Fossilfritt Norrland" är främst för våra medlemmar, men alla som tycker att det är intressant är välkomna!

Jag hoppas vi ses i Härnösand i maj!

Kontakt och mer information

Erika Åberg, kommunikatör BioFuel Region 
erika.aberg@biofuelregion.se
070-358 05 08


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg