2014-03-21 15:07Nyheter

Inbjudan till slutseminarium för projektet "Färdplan biogas AC/BD"

null

Det är dags för att avsluta projektet Färdplan biogas i Norr- och Västerbotten och vi bjuden nu in till slutseminarium. Hur ska vi gå tillväga för att öka och effektivisera användandet av biogas och vilka åtgärder kan göras idag och de närmaste åren, är frågor vi hoppas kunna besvara. Boka in 29 april i almanackan! Vi hoppas att vi ses då i Skellefteå!

I projekt biogas i AC/BD har vi arbetat för att visa på vilka strategiska överväganden som kan göras för att bygga ut biogasen i norra Sverige på det mest effektiva sättet. Det vill säga vad som ger mest nytta för pengarna.

Biogas som energiform ökar runt om i världen, vi vill att norra Sverige ska kunna hänga med i den utvecklingen. Vi vill också kunna ta tillvara på den energi som redan finns i befintliga energiflöden och samtidigt minska beroendet av fossila energikällor, skapa regional tillväxt och arbetstillfällen.

Enligt regeringen ska den svenska fordonsflottan vara fossilfri om endast 17 år. Det är en stor utmaning, inte minst med tanke på de långa avstånd som finns i norra Sverige. Det betyder att vi måste arbeta snabbt och hårt på att hitta alternativ till bensin och diesel. 

Biogas är ett bra alternativ, men hur ska vi gå tillväga för att öka och effektivisera användandet? Vilka åtgärder kan göras idag och de närmaste åren? De frågorna vill vi i och med slutseminariet för projektet försöka få klarhet i. Som underlag för seminariet används de rapporter vi tagit fram inom projektet Färdplan biogas AC/BD som belyser råvarupotential, marknad och en samhällsekonomisk analys som genomförts i Norr- och Västerbotten. Utöver bakomliggande rapporter har vi tagit hänsyn till erfarenheter och synpunkter från berörda branscher och kommuner i såväl norra Sverige som landet i övrigt.

Biogas är inte något avlägset som ligger långt bort i framtiden. Den finns här och nu. Trots det står vi inför utmaningar när det gäller att etablera ett nytt bränsle. Produktion och marknad behöver öka simultant och i kombination med de relativt höga investeringskostnaderna är affärsrisken stor för en enstaka aktör. För att minimera affärsriskerna och för att lyckas realisera biogaspotentialen krävs därför en väl strukturerad samordning av hela värdekedjan, från råvara och produktion till distribution och marknad. Då kan vi skapa regionala mervärden.

Klicka här för anmälan till seminariet!

Programmet finns bifogat nedan.

För mer information och kontakt

Lars Sandström, projektledare Färdplan biogas i AC/BD, BioFuel Region
lars.sandstrom@biofuelregion.se
070-810 65 02


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg