2015-01-20 10:31Nyheter

Inbjudan till seminarium: Green gas developement

Ta chansen att vidareutbilda dig inom de gröna gasernas möjligheter och utmaningar! Ta del av de senaste forskningsresultaten inom såväl biogas som förgasningsteknik. Energiforsk och Biogas Norr/BioFuel Region bjuder därför in dig från såväl industri, samhälle och forskning i syfte att ni ska kunna skapa nya projekt och forskningsuppslag tillsammans. Energiforsks finansieringsprogram kommer också att presenteras. Evenemanget är gratis, men kräver anmälan. Klicka på länkarna nedan för mer information och länk till anmälan. 

Plats

Luleå 2 februari kl 12-16

Sundsvall 4 februari kl 12-16

Välkommen!

Anna Säfvestad Albinsson (Biogas Norr/BioFuel Region) och Tobias Persson (Energiforsk)


Om Energiforsk och Biogas Norr

Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning och utveckling för att öka effektivitet och genomslag av resultat inför framtida utmaningar inom energiområdet. Svenskt Gastekniskt Center har övergått som en del i den nya organisationen. Energiforsk är inriktade på specifika forskningsområden, som gas, vattenkraft, kärnkraft, el och fjärrvärme, men också på att ta fram kunskap om resurseffektiv energiförsörjning i ett helhetsperspektiv – från källa och omvandling till användning av energi. Webbplatsen är under konstruktion: www.energiforsk.se

Biogas Norr är nätverket som sätter biogasen på norrlandskartan. Här finns aktörer från kommuner, universitet och näringslivet – alla med ett brinnande intresse för biogas och fordonsgas. Uppdraget är att stödja ökad produktionen och marknad för biogas i norra Sverige. www.biogasnorr.se

För tips om fler intressanta seminarier - kolla in biofuelregion.se!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg