2023-05-02 05:30Nyheter

I bräschen för omställning av tunga transporter

En gul sopbil med texten världens renaste sopbil står parkerad utanför ett hus. Renovas första vätgasdrivna sopbil poserar utan för "kuggen" i Göteborg.

Att transportbranschen behöver ställa om är alla överens om. Frågan är hur det ska gå till och kanske framför allt vem som ska börja. MaserFrakt och Renova är två aktörer som ligger i absolut framkant, med samma mål men med lite olika förutsättningar.

Det här ju nytt för alla, överallt. Vi bryter mark inom områden där det inte finns särskilt många erfarenheter och bygger upp nästan allt själv, även om vi har vårt delägarskap i transportörsnätverket TRB som är väldigt stöttande. Men annars finns inte så många samarbeten att luta sig mot.

Frida Jahncke är drivmedelsansvarig på Borlängebaserade MaserFrakt som har Dalarna och Gävleborg som huvudsakligt verksamhetsområde. Tillsammans med de övriga delägarna i nätverket TRB har de satt upp ambitiösa miljömål. Gruppen har som mål att minska sina CO2-utsläpp med 70 % redan 2026.

Ett av de drivmedel MaserFrakt vill satsa på är vätgas.

Just nu har vi beställt två lastbilar, men vi kommer att vilja köpa fler, det här är en uppstart. Jag tror att vi kommer att behöva hela paletten med olika drivmedel, alla har sina olika styrkor och svagheter.

Bilarna som MaserFrakt beställt byggs i samarbete med nederländska företaget Holthausen Clean Technology. I dagsläget har MaserFrakt, i samarbete med Gasum, en tankstation för flytande biogas och har i egen regi byggt en tankstation för vätgas i Borlänge. Förhoppningen är att TRB-gruppens olika samarbetspartners ska våga växeldra och etablera fler vätgasmackar. Bolaget har också fått beviljat stöd från Klimatklivet för att etablera en laddstation för tung trafik.

Vi vill ju utöka med fler fordon, det ingår i vår plan. Vi har redan fler fordon på gång. Nu vill vi visa att de fungerar.

Till skillnad från MaserFrakt har Göteborgsbaserade Renova det lite mer förspänt med testmöjligheterna. Renova, som ägs av tio kommuner i Västra Götaland, agerar testpilot för både Volvo och Scania. Den ömsesidiga testverksamheten har handlat om allt från hydraulik och framdrivning till att Renova kan testköra vilket fordon som passar vilken tur i den egna verksamheten. Just nu testas två vätgasbilar som Scania producerar, varav en är i trafik.

Det är två vanliga sopbilar, två baklastare. Tanken är att på sikt elektrifiera hela flottan men det kommer att ta 10-15 år, det är ju inte bilar som går att köpa på hyllan, säger Mats Pervik, utvecklingsstrateg fordon på Renova.

Renova har länge hävdat att just sopbilar ligger i framkant i utvecklingen. Anledningen är att rutterna är planerbara, om det bara finns en tankinfrastruktur på plats.                           

I nuläget har vi en tankstation för vätgas på Hisingen, men vätgas är på uppgång i Göteborg och flera andra aktörer är på väg att bygga, bland annat i hamnen.

Även Renovas drivkraft framåt vilar mycket i tryggheten av att vara en grupp delägare som kan dela på kostnaderna för omställningen. För just finansieringen är en tung knäckfråga att lösa. Mats berättar att ett vätgasfordon kostar runt fyra gånger så mycket som ett motsvarande med fossilbränsle och att det är svårt att räkna hem investeringen enbart genom bränslekostnader idag. Och även om projektpengar och bidrag gör det möjligt att våga investera kommer det att dröja innan vätgas är riktigt på banan, tror Mats.

Det kommer att ta ytterligare några år innan vätgasbilarna blir fler. Både Volvo och Scania gör nu tester och förmodligen kommer det att finnas produkter i linjeproduktion 2027. Men fortfarande är det en fråga om hönan och ägget. Ingen köper en vätgasbil om det inte finns någon tankstation. Allt handlar om ett samspel mellan olika aktörer.

 


Lyssna gärna på podden Öka takten och avsnittet om vätgas som undersöker närmare hur det ser ut med satsningarna på vätgas i Tröndelag. Fredrik Storflor Moen från Meråker Hydrogen och Terje Meisler från Trondheim havn är med och berättar om sina vätgassatsningar.

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Logga RVN+FiT

 

 Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Fredrik Alm
Projektledare
Fredrik Alm