2023-09-04 12:24Nyheter

Hur ökar vi värdet på skogsaskan?

Holmen Hackthon

I höst startar fyra spännande processer, för att göra större företags utmaningar till nya affärsmöjligheter och samarbeten. Processen kallas BioBoosters hackathon där målet är att bioekonomin i Östersjöområdet ska kunna växa ytterligare! Detta är dock bara början, sju länder och nio partners ska hjälpas åt för att hitta lösningar på arton utmaningar de kommande två åren. 

BioFuel Regions första hackathon är med företaget Holmen Skog AB, som är först ut i Sverige med en utmaning. Denna utmaning handlar om att undersöka potentialen för askan som blir kvar när de torkat virke i sina sågverk. För närvarande återförs en del av askan till skogarna, men nu vill Holmen undersöka om det finns fler innovativa användningsområden. 

"Det känns spännande att prova ett nytt sätt för att få idéer och samarbeten för att utveckla vår affär. Genom BioBoosters har vi en möjlighet att nå ett nytt nätverk och kompetens. Det är värt att prova om detta är en möjlig väg framåt", säger Marcus Kyrk projektledare på Holmen.

Den 26 september kl 13.00 lanseras utmaningen där alla är välkomna att delta. Webbinariet är på engelska. Anmäl dig här! 

Utmaningarna erbjuder företag, innovatörer, start-ups eller forskare att komma med sina förslag på lösningar och den som vinner erbjuds, beroende på lösningens affärsmogenhet, ett affärssamarbete, att starta ett gemensamt projekt eller pilotprojekt för att testa den presenterade idén. Nu vill vi uppmana alla som har idéer som kan lösa utmaningarna att vara med! 

Förutom Holmens utmaning är det tre andra utmaningar som pågår i höst. Det är svenska Paper Province, finländska JAMK och lettiska Vidzeme Planning Region som också står som värdar för att lösa varsin utmaning. I Finland, är Valios utmaning att komma på sätt att hantera säsongsvariationer i mjölkproduktionen. Valio letar efter konkreta och effektiva sätt att balansera säsongsvariationer som är attraktiva på gårdsnivå. Mer information om de andra utmaningarna kommer! 

Det är genom projektet BioBoosters som vi har möjlighet att genomföra alla Hackaton. Projektet är finansierat av EU genom Östersjöprogrammet. Läs mer här.

Foto: © HolmenOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå och en i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg
Eva Fridman
Projektledare
Eva Fridman