2017-03-01 14:51Nyheter

Gröna bränslen för tung trafik

null

BioFuel Region har tillsammans med 12 partners lämnat in en ansökan, Bothnia Green Fuels med en budget på 27,4 miljoner Euro till CEF Transport. Syftet är att bygga en korridor av gröna multi-fuel stationer både i Sverige och i Finland och samtidigt förbättra förutsättningarna för åkare att byta fordon.

En intervjustudie som Länsstyrelsen i Västerbotten har genomfört visar att åkerier från norra Sverige är väl medvetna om sin roll vad gäller klimatutsläpp och luftkvalitet. Men de ser inte på vilket sätt de ska kunna vara en del av lösningen för att uppnå de politiska mål som satts upp till 2030 och 2050. ”Näe, det kommer inte att hända, inte med dagens förutsättningar” säger åkerierna! Det måste finnas såväl politiska incitament för långsiktiga skatteregler som krav från kunderna på minskade utsläpp samt tankstationer för förnybara drivmedel. Åkeriernas marginaler är för små för att de ska kunna ta den risk det innebär att byta till ett fordon med annat drivmedel än diesel och behöver därför en kund som ser mervärdet av transporter med lägre klimatpåverkan.

Utifrån denna bakgrund har BioFuel Region lämnat in ansökan för projektet Bothnia Green Fuels till programmet Connecting Europe Facility (CEF Transport). Syftet är att bygga en korridor av gröna multi-fuel stationer både i Sverige i Finland och samtidigt förbättra förutsättningarna för åkare att byta fordon. Idéen om vad som behöver göras för att lyckas öka andelen förnybart inom sektorn tung trafik i regionen har diskuterats under flera år i nätverket Biogas Norr, och detta har utgjort grunden för denna projektansökan.

” Det här projektet är extra roligt eftersom det kommer att förbättra både tankinfrastruktur för förnybart och antalet fordon på marknaden och därmed snabbt minska utsläppen av koldioxid. Vi har starka partners med höga ambitioner och många företag och organisationer som stödjer projektidén vilket är en fantastisk styrka.” säger Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på BioFuel Region och koordinator för projektansökan.

Projektet kommer att bygga gröna multi-fuel stationer på 8 orter i Sverige och 5 orter i Finland. De bränslen vi bygger infrastruktur för är komprimerad och flytande biogas/naturgas, ED95 och HVO. Utrullning av en testflotta på minst 100 tunga fordon som drivs av gas eller ED95 ingår i projektet. Projektet kommer att titta på hur samverkan mellan samhälle och privatsektor kan nyttjas för att effektivt ställa om den tunga sektorn till förnybart samt hur omställningen ska finansieras på längre sikt.

FAKTA OM PROJEKTET

Partners
Sverige: BioFuel Region, Volvo Trucks, Scania-Bilar Sverige, Sundfrakt, Skelleftebränslen, AGA, SEKAB, Luleå kommun

Finland: Micropolis, SEO, GASUM, Mustankorkea, Regional Council of Central Finland

Projektnamn
Bothnia Green Fuels- deployment of infrastructure for alternative fuels to curb emissions from heavy-duty vehicles

Budget
27,4 miljoner €, dvs ca 270 miljoner SEK, varav häften söks från CEF Transport

Tidsperiod
2017-2020

Denna ansökan stöttas av Sverige och Finlands regeringar och samtliga kommuner där vi vill bygga. Besked om projektet beviljas kommer i juli 2017.

Kontaktperson
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg