2013-01-02 16:13Nyheter

Gott Nytt År önskar BioFuel Region

null

Det fantastiska året 2012 är slut. Vi har genomfört massvis med spännande seminarier och aktiviteter där vi sprider budskapet om att vi måste gå mot ett mer förnybart samhälle och att det leder till regional utveckling.

Ibland så tror jag att de allra flesta människor börjar inse att vi måste förändra vårt sätt att leva och att vrida om mot mer förnybara produkter, men så är inte fallet. Vi möter många människor och inser att det finns ett stort behov av att få igång en diskussion kring hur vi kan leva mer hållbart.  

Vi tror att förändringen måste komma underifrån och att vi inte kan förvänta oss att regering, myndigheter och stora företag ska lösa problemen. Vi ser att styrmedlen för biodrivmedel pekar åt fel håll och att man i de beslut som tagits verkar riskera att cementera en 10 % lösning kring förnybara drivmedel som inte kommer att leda utvecklingen framåt.

Vårt arbete och strävan blir i detta sammanhang ännu viktigare och vi på BioFuel Region ser fram emot det nya året!  Tillsammans med våra medlemmar kommer vi att fortsätta vår kamp för ett mer hållbart samhälle.

Gott Nytt År önskar Arne Smedberg, VD BioFuel RegionOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg