2013-02-04 13:33Nyheter

Från bioavfall till bionäring - slutseminarium

null

Seminarietips!
Från bioavfall till bionäring – hållbara kretslopp med rötning och gödsling är ett slutseminarium för ett projekt som drivits av forskare vid SLU i Umeå.

Tid: Torsdag den 14/2 kl 13.00 - 15.30 

Plats: Aulan, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå

Anmälan görs till ulf.renberg@slu.se, senast den 7 februari.

Program

13:00 Projektpresentation: Nina Åkerholm, YH Novia

13:10 Skogsgödsling med bionäring: Kenneth Sahlén, Sveriges lantbruksuniversitet

13:30 Rötningsprocessen samt resultat från rötningsförsök: Thomas Andersson, YH Novia

13:50 Skogsgödslingsförsök i Finland: Nina Jungell, Finlands skogscentral

14:00 Kaffe

14:30 Resultat från skogsgödsling i Sverige: Kenneth Sahlén, Sveriges lantbruksuniversitet

15:00 Diskussion och slutsatser

Alla är välkomna !


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg