2022-06-21 07:30Nyheter

Framtidens inlandsbana drivs av vätgas

null


Regeringen satsar stort på Inlandsbanan och tillsätter pengar för att utreda möjligheten att elektrifiera Inlandsbanan med hjälp av vätgas. Utredningen är prioriterad, vilket innebär att beslut kan fattas under följande planeringsomgång.

Det är på tiden att vätgas flyttar fram positionerna som komplement till laddbar transport, tycker Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan.

- Norden ligger tio år efter resten av Europa!

Han låter fast övertygad, Peter Enå, när han pratar om vätgas. Och förmodligen med rätta. Inlandsbanan som sträcker sig mellan Gällivare och Kristinehamn står inför en massiv upprustning. Det för att kunna ta både mer persontrafik men kanske framför allt råvaror - och vätgas - norrut till den industrisatsning de norra delarna av landet står inför, och förädlade produkter söderut. Idag drivs Inlandsbanan på diesel, något som inte kommer att vara försvarbart efter upprustningen som kommer att öka kapaciteten.

- Vi har två vägar att gå, antingen måste vi bygga upp kontaktledningar längs hela banan, eller välja ett hållbart bränsle. Då är vätgas det bränsle som har bäst förutsättningar för att elektrifiera banan.

Peter Enå, utvecklingschef på Inlandsbanan.


Goda förutsättningar
Peter Enå och hans kolleger för samtal med regioner och kommuner längs hela Inlandsbanan sträckning om var det skulle kunna finnas förutsättningar för att producera konkurrenskraftig vätgas för att tanka loken. Tekniken som omvandlar vätgas till elenergi finns redan på marknaden, det enda som behövs är just att bygga ut infrastrukturen.

Det som kan göra vätgas till en grönt bränslealternativ är att den tillverkas med hjälp av förnybara energikällor, och det finns det gott om i våra trakter. Dessutom bestäms priset på vätgas av priset på den el som framställer gasen, vilket gör att Jämtland och Härjedalen, som ligger i elområde 2, ytterligare lämpar sig för vätgasproduktion.

En tredje faktor som talar för produktion av vätgas i regionen är väg E45. Transportsektorns omställning till fossilfritt skulle innebära att fler kan dra nytta av byggandet av exempelvis kombinationsstationer där det går att ladda, men även att tanka biogas och vätgas.

Stora miljövinster
I dagsläget finns utöver tankstationer i södra Sverige en tankstation för vätgas i Trondheim, en i Sandviken och en i Umeå. Vätgas Sverige, som bevakar och driver frågor kring vätgas åt sina medlemmar varav Inlandsbanan är en, informerar om ett projekt som ska etablera över 50 tankstationer för vätgas i Sverige innan slutet av 2024. Men ingen av dem är i dagsläget planerade till Härjedalen eller Jämtland.

- Jag skulle vilja se att vår region var med i den utvecklingen. Det är ett väldigt fokus på laddinfrastruktur, men nätet är inte utbyggt för att klara av både industri och transport.

- Vi har räknat på miljövinsten med att konvertera en framtida upprustad inlandsbana till vätgas och har kommit fram till att vi skulle spara in en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det motiverar mig att kliva upp om morgonen och att jobba för detta! 

Arbetsgrupp kring vätgas - anmälan 
Utvecklingschef på Inlandsbanan Peter Enå och Förnybart i tanken bjuder inom ramen för Fossilfri Konkurrenskraft in till en arbetsgrupp kring vätgas inom transportsektorn i Jämtlands och Västernorrlands län. Syftet är samverkan och partnerskap samt att driva på utvecklingen. 
Arbetsgruppens första möte sker 13 september 2022 klockan 10.00-11.30, via Teams. Anmälan görs senast 8 september.   

Utlysningar
EU-organisationen Clean Hydrogen Partnership utlyser 300 miljoner Euro till projekt som främjar förnybar vätgasproduktion. Andra utlysningsperioden stänger 20 september. 

Även Energimyndigheten utlyser medel för elektrifiering av tung trafik vilket också omfattar vätgas. Nästa utlysning presenteras i höst.

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg