2018-06-20 11:41Nyheter

Fossilfrihet - med eller utan palmolja och senaste nytt från EU

null

Välkommen till ett seminarium i Almedalen arrangerat av Sveriges regioners bioekonomiska nätverk!

Den 2 juli kl.10.00 - 12.00 
Novgorodgränd 1
eller live via länken här nedan 

Företrädare från politiken, näringslivet och organisationer ger en bild av svensk och europeisk klimatpolitik, intressekonflikter och visioner att bli fossilfria. Seminariet ger även utrymme för paneldebatt mellan leden för och emot palmolja som bränsle.

Bakgrund
Sverige har ambitionen att nå en fossilfri transportsektor till 2030 vilket har ökat användandet av biodrivmedel från palmoljeproduktionen. EU-parlamentet vill ha ett förbud mot palmolja år 2020, och i Sverige varierar synen på om palmolja ska anses som en hållbart producerad råvara eller ej.

Många menar att Sverige med sin unika potential av främst skogsbiprodukter borde ta ansvar för sin egen råvaruproduktion och inte låta svenska skattemedel gynna avverkning av regnskog. Andra menar att vi inte kommer att klara uppställda mål om fossilfrihet utan palmolja och att vi istället bör efterfråga certifierad palmolja.

Program
10:00 Inledning, faktabakgrund; Förnybarhetsdirektivet och Reduktionsplikten Magnus Nilsson, miljökonsult och klimatpolitisk analytiker

10:20 De nya regelverken och palmoljan
De medverkande ger en bakgrund kring sin syn på de nya regelverken och på palmolja

11:00 Debatt: Palmolja – för och emot. Utrymme ges även till frågor från publiken
Helen Samuelsson, kommunikationschef, Preem. Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood,
Gustav Melin, VD, SVEBIO, Johan Söderberg, senior director fuel - drivmedel, Circle K

11:50 Sammanfattning och avslut

Se hela seminariet live http://regionvasterbotten.se/direkt

Du kan också se inspelningen i efterhand på Region Västerbottens Youtubesida.

För mer information
Magnus Matisons, 070-352 44 94, magnus.matisons@biofuelregion.se
Olivia Collin, 073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Fakta om Bioekonomi – regioner i samverkan
11 regioner i Sverige ska verka för att samarbetet mellan regioner ökar effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomi. Genom att arrangera aktiviteter och sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU, vill vi stärka de näringar som berörs och bidra till Sveriges klimatpolitiska mål. Projektet pågår fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket.

Hemsida: Bioekonomi – regioner i samverkan

Ladda ner bifogade filer

PDF-dokument


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg