2024-03-18 15:00Nyheter

Förnybart 2030 bjuder in till upphandlingsnätverk 10 april

Upphandlingsnätverk

Ett nytt nätverk ska se över hur upphandlingar kring förnybara transporter ska kunna föra utvecklingen framåt så att vi kan nå klimatmålen.

Behovet av kunskapsutbyte inom förnybara transporter har ökat markant genom nya lagstiftningskrav för en viss andel rena och utsläppsfria fordon, CVD, clean vehicles directive.

Därför anordnar vi nu vår första nätverksträff där vi kommer att fokusera på förnybara bränslen, fordon och hållbara transporttjänster och entreprenader. Syftet är att byta erfarenheter samt ge stöd och hjälp.

Den första träffen fokuserar framförallt på offentliga aktörers upphandlingar i Jämtlands- och Västernorrlands län, men alla som är intresserade av upphandling är varmt välkomna.

Datum: Onsdag 10 april 2024

Tid: 13:15 – 14:30

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig senast 8 april: Anmäl dig här.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk kommer efter att du har anmält dig.

För mer information:

Lathunden visar bland annat på goda exempel från Östersund, andra kommuner i Sverige samt Norge.

”Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region”Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå och en i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson