2014-03-27 14:04Nyheter

Forest Refine Newsletter No 13

null

Forest Refine Newsletter No 13

Here you can get information about our 10-year history of cross-border research projects, info-sheet and seminars to come. 

Forest Refine Nyhetsbrev Nr 13 

Här skriver vi om ett decennium av gränsöverskridande forskningsprojekt, nya informationsblad och vårens seminarier. 

Forest Refine-projektin uutiskirje Nr 13
 
Uutiskirjeestä voit lukea 10-vuotisesta historiastamme rajat ylittävissä projekteissa, uusista tiedotteista sekä kevään seminaareista.

 
 /Greetings from Barbro Kalla and Katri Kulkki, Forest Refine


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg