2013-02-01 18:57Nyheter

Forest Refine - Newsletter No 3

null

Newsletter from Forest Refine

In this third newsletter from the Forest Refine project you can find a brief summary and commentary on the discussion of energy policies, advice for future use of forest biomass as well as information on the sub-projects. These newsletters will be published monthly and are available in three languages; English, Swedish and Finnish. Newsletter No 3

You can also find all newsletters on our web page: www.forestrefine.se


Nyhetsbrev från Forest Refine

Det tredje nyhetsbrevet från Forest Refine inleds av en kort summering och kommentar till förra årets energipolitiska diskussion samt råd för hur vi i framtiden bör använda biomassa. Här kan du också läsa om vilka forskningsresultat som vi snart kan berätta mer om. Nyhetsbreven publiceras varje månad och finns på tre språk; engelska, svenska och finska: Nyhetsbrev nr 3

Alla nyhetsbrev och mer information hittar du på: www.forestrefine.se


Forest Refine - projektin uutiskirje

Forest Refine -projektin kolmannessa uutiskirjeessä on lyhyesti pohdittu tämän hetken energiapolitiikkaa ja esitetty ajatuksia metsäbiomassan käytöstä. Lisäksi löydät tietoa alaprojeteissa meneillään olevista tutkimuksista. Uutiskirjeitä tullaan julkaisemaan kuukausittain ja ne lähetetään tilaajille. Kirje julkaistaan englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Uutiskirje nr 3


Voi käydä lukemassa myös projektin Internet sivulta: www.forestrefine.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg